HAMMERSHØJ TEGLVÆRK


I 1953 ble Randers Tegl Gruppen utvidet med et nytt og moderne teglverk. Bruket ble oppført på et område i Nørreådalen sør for Hammershøj, der det fantes store mengder leire av høy kvalitet. Det nye Hammershøj Teglværk har siden da utviklet seg til et av Nordeuropas største og mest moderne teglverk med 3 separate produksjonslinjer. Et gjennomrasjonalisert bruk med en årskapasitet på 70 mill. stein.

På Værk 1 produseres bløtstrøkne Unika murstein - eksklusiv murstein der bl.a. tidligere tiders kullbrenning kombineres med nåtidens effektive gassbrenning. Bruket ble modifisert i 2000.

Værk 2 er et fullautomatisert maskinsteinbruk med produksjon av danske, norske, svenske og tyske format. Bruket har 16.000 m3 sump med leirebehandling. Tørkingen foregår i tørkekamre og brenningen i en 137 meter lange tunnelovn. Anlegget blir løpende modernisert med hensyn til kvalitetssikring og energioptimering. Produksjonen omfatter rød, rød/brun og brun murstein.

Værk 3 er et moderne bruk med produksjon av bløtstrøken og ”håndstrøken” murstein. Produksjonen foregår via 10.000 m3 sump på tre bløtsteinspresser og en ”håndstrykningspresse”, i tørkekamre og en 135 meter lang tunnelovn. Bruket blir modernisert løpende.

Hammershøj Teglværk