GANDRUP TEGLVÆRK


Gandrup Teglværk ligger mellom Aalborg og Hals. Bruket fremstiller over 20 ulike typer bløtstrøken murstein med 4 fasader og strengpressede maskinstein. Produksjonen omfatter dessuten sagflisstein, molerstein og de spesielle Gandrup Gulvstein i mursteinsformat.

Bruket har vært en del av Randers Tegl Gruppen siden 1967. I forbindelse med oppkjøpet ble bruket bygd ut slik at den årlige kapasiteten ligger på 27 mill. murstein. I 1989 ble bruket ytterligere bygd ut, og Gandrup Teglværk er i dag Nordeuropas største og mest rasjonelle teglverk med en årlig kapasitet på 75 mill. murstein.

I 2004 fikk Gandrup Teglværk årets El-sparepris som påskjønnelse for ekstraordinær innsats i å gjøre strømforbruket lavere.

Teglværksøerne, brukets 3 gamle leirgraver, inngår nå i et populært rekreasjonsområde på 25 ha med et rikt plante- og dyreliv.

Gandrup Teglværk