CARLSBERG BJÆLKER A/S


Carlsberg Bjælker A/S i Randers er Randers Tegl Gruppens spesialbruk med spesialkompetanser innen forspente overliggere i tegl og forspente bjelker i tegl.

Carlsberg Bjælker A/S fungerer som en selvstendig enhet på markedet. Det betyr blant annet at vi har mulighet til å produsere bjelker og overliggere av murstein både fra Randers Tegl Gruppen og murstein fra konkurrerende produsenter.

Carlsberg Bjælker A/S har markedets største ekspertise innen dimensjonering og produksjon av forspente teglbjelker og overliggere, samt prefabrikkerte teglelementer, teghimlinger og buer. I prosjekteringsfasen rådslår en stab erfarne ingeniører hvordan de mange mulighetene kan utnyttes optimalt i byggingen.

Med forspente teglbjelker fra Carlsberg Bjælker er det mulig å realisere arkitekters og byggherrers visjoner om nye muligheter i teglbygg - alt kan la seg gjøre.

Forspente Carlsberg teglbjelker – også til helt store spenn – er uten ståldragere eller betongkjerner. 80 % av mursteinens volum er bevart i forhold til tradisjonelt murverk. Derfor arbeider teglbjelken naturlig sammen med det øvrige murverket.

Carlsberg Bjælker