BAKMURSTEIN


STEINENE ER PRODUSERT MED TANKE PÅ BRUK I INNVENDIGE KONSTRUKSJONER, BÅDE BÆRENDE SOM IKKE BÆRENDE.

Format: Normalformat og bredsteinsformat, DS 414.
De tekniske spesifikasjonene er som angitt under fasadestein i tilsvarende utførelse.

27 CM FALSSTEIN TIL BAKMUR

Her er det 4 cm ekstra som forenkler oppmuring av dør- og vindusfals i byggverk med 190 mm isolering!

Celle maskinstein med "bløtstrøket" preg til vannskuring eller puss. Også velegnet til bunnstykker i vindusåpninger. 
Ring etter prøver!

BLØTSTRØKEN BAKMURSTEIN

Steinene er produsert med tanke på bruk i innvendige konstruksjoner, både bærende som ikke bærende.

Format: Normalformat og bredsteinsformat, DS 414.
De tekniske spesifikasjonene er som angitt under fasadestein i tilsvarende utførelse.

SAGFLISSTEIN

Sagflisstein er produsert som en vanlig hulltegl med den forskjell at det under bearbeidingen av leire tilsettes ca. 30 vol. % sagflis. Dette forsvinner under brenningen, og etterlater luftporer i steinene som gir en lett og svært porøs stein. Sagflissteinen er ikke frostsikker, og kan derfor utelukkende brukes i innvendige konstruksjoner som overflatebehandling.

Format: Normalformat, DS 414
Trykkfasthet: 12 - 18 MPa
Bruttodensitet: 1.060 - 1.200 kg/m3
Vannabsorpsjon: 16 - 20%
Minuttsug: 1,5 - 2,1 kg/m2