Bakmurstein

Steinene er produsert med tanke på bruk i innvendige konstruksjoner, både bærende som ikke bærende.

Format: Normalformat og bredsteinsformat, DS 414.
De tekniske spesifikasjonene er som angitt under fasadestein i tilsvarende utførelse.
 

27 cm falsstein til bakmur

Her er det 4 cm ekstra som forenkler oppmuring av dør- og vindusfals i byggverk med 190 mm isolering!

Celle maskinstein med "bløtstrøket" preg til vannskuring eller puss. Også velegnet til bunnstykker i vindusåpninger. 
Ring etter prøver!
 

Bløtstrøken bakmurstein

Steinene er produsert med tanke på bruk i innvendige konstruksjoner, både bærende som ikke bærende.

Format: Normalformat og bredsteinsformat, DS 414.
De tekniske spesifikasjonene er som angitt under fasadestein i tilsvarende utførelse.

Sagflisstein

Sagflisstein er produsert som en vanlig hulltegl med den forskjell at det under bearbeidingen av leire tilsettes ca. 30 vol. % sagflis. Dette forsvinner under brenningen, og etterlater luftporer i steinene som gir en lett og svært porøs stein. Sagflissteinen er ikke frostsikker, og kan derfor utelukkende brukes i innvendige konstruksjoner som overflatebehandling.

Format: Normalformat, DS 414
Trykkfasthet: 12 - 18 MPa
Bruttodensitet: 1.060 - 1.200 kg/m3
Vannabsorpsjon: 16 - 20%
Minuttsug: 1,5 - 2,1 kg/m2

 

Molerstein

Molersteinen fremstilles som massiv maskinstein av en spesiell type leire som gir en lett og svært porøs stein. Molersteinen er ikke frostsikker, og kan derfor utelukkende brukes i innvendige konstruksjoner som overflatebehandling.

Format: Normalformat, DS 414
Trykkfasthet: 6 - 8 MPa.

Bygg huset rett første gangen

Det koster litt mer å bygge et fullmurt hus, men det er på alle måter en smart investering som lønner seg. Innervegger i murstein er med på å regulere temperaturen i boligen gjennom å akkumulere varme og kulde. 

Les mer