Carlsberg Bjælker™
Himlinger

HIMLINGER


TEGLHIMLINGER FRA CARLSBERG BJÆLKER™ UTFØRES I PROSJEKTTILPASSEDE STØRRELSER, SLIK SOM OPPHENGSYSTEMER DESIGNES SPESIFIKT TIL DET ENKELTE PROSJEKTET AVHENGIG AV OM OPPHENGINGEN SKAL SKJE I EN BETONG- ELLER STÅLKONSTRUKSJON.


Vanligvis velges mursteinsflaten som den synlige siden, men kan velges etter ønske. Høyden er vanligvis i alminnelig mursteintykkelse.

Teglhimlinger kan leveres med ferdige fuger i farger som utstøpingsmørtel, eller i innfarget tørrmørtel etter avtale. Såfremt det fuges mellom himlingselementene så planlegges dilatasjonsfugene som i vanlig murverk, men med største avstanden på ca.12-15 m.

 

LØSNINGER MED HIMLINGER AV FASADESTEIN

Inndekkingen av utvendige og innvendige himlinger utføres i fasadens murstein. Til DnB Nors nye hovedkontor i Oslo har Sanders Tegl levert 600.000 stk. Unika Pantheon til oppmuring og 400.000 stk. Unika Pantheon til bl.a. 5.725 lpm teglbjelker og 1.400 kvm teglhimlinger prefabrikkert på Carlsberg Bjælker™ samt 100.000 stk. grå belegningsklinker til balkonger og gangarealer.

Inndekkingen av utvendige og innvendige himlinger utføres i fasadens murstein.

Inndekkingen av utvendige himlinger er utført i fasadens murstein. Konstruksjonen er utført i seksjoner med 5 steins bredde, 59 cm, i lengder på 2,36 m. Platene av murstein er fremstilt i forspenningsteknikk i lengderetningen og montert under betongdekk med beslag og ekspansjonsbolter. Elementet som danner overgang mellom himling og fasade er en 3-skifts teglbjelke opphengt i konsoller. 

 

FORESPØRSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

 

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

 

TRYKTE TEGNINGSMATERIALER

Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele