Himlinger

Teglhimlinger fra Carlsberg Bjælker™ utføres i prosjekttilpassede størrelser, slik som opphengsystemer designes spesifikt til det enkelte prosjektet avhengig av om opphengingen skal skje i en betong- eller stålkonstruksjon.

Vanligvis velges mursteinsflaten som den synlige siden, men kan velges etter ønske. Høyden er vanligvis i alminnelig mursteintykkelse.

Teglhimlinger kan leveres med ferdige fuger i farger som utstøpingsmørtel, eller i innfarget tørrmørtel etter avtale. Såfremt det fuges mellom himlingselementene så planlegges dilatasjonsfugene som i vanlig murverk, men med største avstanden på ca.12-15 m.

Løsninger med himlinger av fasadestein

Inndekkingen av utvendige og innvendige himlinger utføres i fasadens murstein. Til DnB Nors nye hovedkontor i Oslo har Sanders Tegl levert 600.000 stk. Unika Pantheon til oppmuring og 400.000 stk. Unika Pantheon til bl.a. 5.725 lpm teglbjelker og 1.400 kvm teglhimlinger prefabrikkert på Carlsberg Bjælker™ samt 100.000 stk. grå belegningsklinker til balkonger og gangarealer.

Inndekkingen av utvendige og innvendige himlinger utføres i fasadens murstein.

Inndekkingen av utvendige himlinger er utført i fasadens murstein. Konstruksjonen er utført i seksjoner med 5 steins bredde, 59 cm, i lengder på 2,36 m. Platene av murstein er fremstilt i forspenningsteknikk i lengderetningen og montert under betongdekk med beslag og ekspansjonsbolter. Elementet som danner overgang mellom himling og fasade er en 3-skifts teglbjelke opphengt i konsoller. 

Forespørsler, beregninger og tilbud

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:

E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

Trykte tegningsmaterialer

Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:

Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele

Bygg huset rett første gangen

Det koster litt mer å bygge et fullmurt hus, men det er på alle måter en smart investering som lønner seg. Innervegger i murstein er med på å regulere temperaturen i boligen gjennom å akkumulere varme og kulde. 

Les mer