CARLSBERG BJÆLKER™
EN DEL AV RANDERS TEGL


CARLSBERG BJÆLKER™ ER EN SELVSTENDIG ENHET I RANDERS TEGL-GRUPPEN – SKANDINAVIAS STØRSTE LEVERANDØR AV TEGL. HOS CARLSBERG BJÆLKER™ HAR VI MER ENN 20 ÅRS ERFARING MED PRODUKSJON AV PREFABRIKKERTE TEGLELEMENTER.

 


Våre spesialkompetanser innenfor området gjør det mulig å realisere selv de mest krevende prosjekter i tegl. I tillegg sikrer vår unike produksjonsmetode en teknisk, økonomisk og visuelt overlegen løsning - hver gang.

En av styrkene bak prefabrikkerte teglelementer fra Carlsberg Bjælker™ er at våre produkter har et enestående høyt volum av tegl. Vi bevarer minst 80 % av mursteinens volum, og vi unngår å bruke betong og stålkjerner. Dette sikrer at teglkonstruksjonen arbeider naturlig sammen med resten av teglkonstruksjonen uten risiko for sprekkdannelse eller avskalling. Det betyr også at våre elementer er med på å skape elegante løsninger med større arkitektonisk frihet og færre dilatasjonsfuger.

ALT ER MULIG

Hvis dere kan tegne det, så kan vi bygge det. Det er vårt motto hos Carlsberg Bjælker™. Vi løser alle tenkelige oppgaver med prefabrikkerte teglelementer, og har bred erfaring som vi gjerne deler med dere. Våre rådgivere er vant til å tenke utenfor boksen og er parat til å utfordre vanetenkningen i alle faser, fra prosjektstadiet til byggeplassen. Slik har vi vært med på å skape unike og oppsiktsvekkende løsninger verden over.

 

TEGL FRA ANDRE PRODUSENTER

Vår omfattende ekspertise innen prefabrikkerte teglkonstruksjoner åpner opp for både nasjonale og internasjonale forespørsler. Det bety at vi har stor erfaring med rådgivning og beregning av unike konstruksjoner, men også at vi er vant til at jobbe med tegl fra en lang rekke leverandører fra både hjemmemarkedet og utlandet. Når materialet er tegl, så er vi på hjemmebane.

BESPARELSER OG OPTIMERING

Vi har mer enn 20 års erfaring med å realisere visjonære prosjekter i tegl. Vår ekspertise i dimensjonering og optimering av teglkonstruksjoner resulterer ofte i at vi finner nye, fleksible løsninger i fellesskap med arkitekter og entreprenører. Det betyr at de tekniske egenskapene forbedres, at løsningen blir mer elegant, samt at vi vanligvis også senker totalkostnadene for hele prosjektet.

Våre rådgivere har stor erfaring med å gå inn som løsningsorienterte partnere i krevende prosjekter der den riktige løsning er avgjørende for økonomi, sikkerhet og det estetiske uttrykket.

 

VI SKAPER STANDARDEN

Det er ikke uten grunn at Carlsberg Bjælker™ etter hvert har blitt synonymt med prefabrikkerte teglbjelker. Vår spesielle forspenningsteknikk har i dag blitt standarden innen prefabrikkerte bjelker fordi våre konstruksjoner er teknisk overlegne i forhold til slapp armerte konstruksjoner. Vår kjernekompetanse er å jobbe løsningsorientert og kompromissløst med alle former for teglkonstruksjoner.

KOMPROMISSLØS GRUNDIGHET

Alle elementer fra Carlsberg Bjælker™ beregnes og konstrueres på våre spesialbruk. Her går praksis og teori opp i en høyere enhet når ingeniørenes beregninger og tegninger blir realiserte. Hvert eneste prosjekt er basert på detaljerte beregninger, og alle konstruksjoner leveres med den foreskrevne dokumentasjonen.

Vi stiller store krav i forbindelse med utvelging av eksterne leverandører. For eksempel så bruker vi utelukkende konsoller av høyeste kvalitet.

 

FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

 

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

 

TRYKTE TEGNINGSMATERIALER
Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker 
Tindbækvej 16,
DK-8830 Tjele