MURSTEINSFORBAND & MØRTEL


ET MURVERKS UTTRYKK BESTEMMES GRUNNLEGGENDE AV KOMBINASJONEN MELLOM: 
FORMAT PÅ VALGT MURSTEIN. FARGE OG OVERFLATE PÅ VALGT MURSTEIN.
FUGEMØRTEL, FARGE OG UTFØRING, SAMT FORBAND.

Nedenfor vises de mest brukte kodede mursteinsforband i Danmark.
Det er mer enn 40 forskjellige kodede forbandtyper å velge blant, hvor komplekshøyde, kompleksbredde og rapport er definert.

 

LØBERFORBANDT 1

LØBERFORBANDT 2

¼-STENSFORBANDT A

¼-STENSFORBANDT B

½-STENSFORBANDT

BLOKFORBANDT

KRYDSFORBANDT

MUNKEFORBANDT 1

MUNKEFORBANDT 2

AMAGERFORBANDT

FREDERIKSBERGFORBANDT

KOCHSFORBANDT

ENGELSK FORBANDT

FUGETYPER