BEREGNING AV TAKSTEINSFORBRUK


AVHENGIG AV HVILKEN TYPE HØJSLEV ELLER LAUMANS TAKSTEN SOM FORETREKKES, SÅ FINNES DET FORSKJELL PÅ TAKSTEINSFORBRUKET PR. KVM. DERFOR VIL PRISENE BLI ANGITT PR. M2.

 

HUS MED SALTAK OG HALV- ELLER HELVALM

Har taket en enkel form, som f.eks. på skissen, beregnes arealet ved å gange takflatens høyde - fra takfot til møne - med takets lengde. Det samlede arealet i m2 for begge sider av taket skrives inn i prisforespørselskjemaet sammen med mønets lengde i meter.

VINKELHUS ELLER TAK MED KVIST

Ved beregning av tak med en mer komplisert form, anbefales det å bruke vårt profesjonelle program til takberegning.
Vær oppmerksom på at takberegningsprogrammet angir antallet takstein, mønestein og spesialstein. Skriv inn opplysningene i feltet "bemerkninger" i prisforespørselskjemaet.

Tagareal for hus med saddeltag
Takareal for hus med saltak:
Takfallets høyde x lengde = m2x.
2 = takareal.
Mønelengden = takflatens lengde.

Tagareal for hus med halvvalm
Takareal for hus med halvvalm:
Takflatens høyde x lengde = m2x.
2 = takareal.
Mønelengden måles på huset.

Tagareal for hus med helvalm
Takareal for hus med helvalm:
Takflatens høyde x lengde = m2.
x 2 = takareal.
Mønelengden måles på huset.