Carlsberg Bjælker™
Buer

BUER


PREFABRIKKERTE BUER FRA CARLSBERG BJÆLKER™ DESIGNES OG LEVERES ENTEN SOM VANLIGE TRYKKBUER ELLER SOM BUEKONSTRUKSJON MED BÆRENDE BJELKEFUNKSJON.


En trykkbue – vanligvis utformet som tradisjonelt stikk, gir skrått trykk ved vederlaget og stiller dermed krav til det omkringliggende murverket, mens konstruksjonen med bjelkefunksjon bare gir loddrette krefter på samme måte som en bjelke.

Prefabrikkerte buer har stor ensartethet og sikrer en hurtig og rasjonell utførelse som sparer tid på byggeplassen. Buer kan utføres i alle former - f.eks. kurvhanksbuer, sirkelbuer eller parabelbuer etter ønske.

 

LØSNINGER MED TEGLBUER

3-punkts kurvhanksbue er spesielt kjent fra klassisk arkitektur. Den geometriske utformingen bestemmes av hulmålet og den valgte buehøyden. Kurvhanksbuens bæreevne har ikke den mest optimale bæreevnen, men kan allikevel benyttes i en rekke tilfeller. Den 6 meter brede kurvhanksbuen er brukt i et landbruksbygg.

Buen er utført i stenderskift med vannrettliggende vederlagsstein. På plassen er det murt inn til bueelementet hvor det er lagt inn et fuktsperrende papplag. Over papplaget er det innmurt en forspent dobbeltskifts overligger. I dette systemet regnes bueelementet som selvbærende, det samme gjelder overliggeren og den påmurte delen som også er selvbærende.

Nytt bygg i klassisk stil med buede stikk over alle vinduer. Buene med fremhevet, lys sluttstein er utført som prefabrikkerte teglelementer.

Bueelementet er utført som ett element, dvs. at de vannrettliggende flensene og selve buestykket er et sammenhengende element. Elementet har en dybde på 1,08 m og har i sideflensene påstøpte vannrettliggende vederlagsstein. På buens overside er det støpt inn utragende armering til faststøping i den bakenforliggende konstruksjonen.

 

FORESPØRSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

 

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

 

TRYKTE TEGNINGSMATERIALER
Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele