Visuelle verktøy

Våre visuelle verktøy gir deg mulighet til å finne inspirasjon til ditt byggeprosjekt. Du finner verktøy for prisindikasjon samt visualisering av tak, belegning, murverk og fugefarger. God fornøyelse.

 

Visualiseringsverktøy

Online visualiseringsverktøy til visning av mur, tak og beleggning. Du har mulighet for å velge mellom forskjellige hus med alle typer murstein, takstein og beleggning fra våres sortiment.

Prøv verktøy

Bygg huset rett første gangen

Det koster litt mer å bygge et fullmurt hus, men det er på alle måter en smart investering som lønner seg. Innervegger i murstein er med på å regulere temperaturen i boligen gjennom å akkumulere varme og kulde. 

Les mer