Murverksprosjektering


Utover å være leverandør av MursteinTeglbjelker og hjelpekomponenter (Konsoller, Murbindere, Bi-stål osv.) kan vi tilby murverksprosjektering/Ansvarsrett for Teglfasaden med sentral godkjenning. 

Vi ønsker å hjelpe med den best mulige og kostnadseffektive utforming av teglfasaden. Tidlig involvering i prosjektet vil ofte kunne forhindre dyrere løsninger senere i byggeprosessen. Vi gir deg faglig bistand i planleggingsfasen, prosjekteringsfasen og under byggeprosessen.

Vi kan bistå med

 • Murverksprosjektering for konstruksjoner i tiltaksklasse 1 og 2 i samsvar med NS-EN 1996-1-1. 

  • Dimensjonering av vertikallastkapasitet av vegger/søyler

  • Dimensjonering av Teglbjelker og opplegg

  • Dimensjonering av Konsoller med detaljer

  • Dimensjonering av forankring (Murbindere) og horisontal lastekapasitet 

  • Prosjektering av bevegelsesfuger 

  • Prosjektering av supplerende armering

 • Rådgivning innen tegl og mur løsninger samt teknisk bistand gjennom hele prosjektet

 • Samlet dokumentasjon/statiske beregninger, beskrivelser og dokumentasjon av kontroll utført etter NS-EN 1990 og SAK10.


Randers Tegl Norge AS er sentral godkjent for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. 

Våre kvalifikasjoner og kvalitetssystem vurderes opp mot kravene i byggsaksforskriften SAK10 kapittel 9-11.

Last ned godkjenningsbevis Her