Carlsberg Bjælker™
Konsoller

KONSOLLER


MURVERKSKONSOLLER FINNES I STANDARDUTFORMINGER, MEN DESIGNES OG LEVERES OFTE MED SPESIELLE UTFORMINGER TILPASSET HVERT ENKELTE PROSJEKT.


Konsoller til opphenging av murverk skal være CE-merkede, og utført i et materiale med korrosjonsmotstandsevne som motsvarer kravene i den aktuelle eksponeringsklassen. F.eks. skal det i eksponeringsklasse MX4 minst benyttes rustfritt stål i kv. A4 (rustfritt og syrefast). Likeledes finnes det krav til murverkskonsollens deformasjoner slik at det ikke oppstår sprekkdannelser i murverket.

Ved dimensjonering er det svært viktig å skille mellom deklarerte og beregningsmessige bæreevner.

Gjennom å velge konsolløsninger fra Carlsberg Bjælker™ sikres det samtidig at alle regler overholdes, i tillegg til rådgivning om valg av fuktsperre og dilatasjonsfuger mv. – kort sagt en optimert totalløsning.

 

FORESPØRSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

 

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

 

TRYKTE TEGNINGSMATERIALER
Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele