Carlsberg Bjælker™
Overliggere

FORSPENTE OVERLIGGERE - KOMPOSITTOVERLIGGERE

 
I fasaden skal forspente enkeltskifts og dobbeltskifts overliggere som regel ikke bære belastninger ettersom bakmuren er den bærende konstruksjonen for tak-/etasjeskiller.
 
Ved bruk av TB-renne, i stedet for tradisjonell murpapp over tegloverliggere, oppnås en høyere styrke på teglbjelken.
 
Forspente overliggere sikrer:
  • At det ikke oppstår forskyvningssprekker over overliggeren
  • At overliggeren aldri kommer til å trykke/hvile på vindus- eller dørkarmer.
 
Vederlaget - muren som teglbjelken hviler på - skal alltid være minst en ½ stein på begge sider.

 

ENKELTSKIFTS FORSPENTE TEGLOVERLIGGERE

Opp til 12 steins lengde 2870 mm
Brukes til hulmål på maks 2630 mm

DOBBELTSKIFTS FORSPENTE TEGLOVERLIGGERE

Opp til 22 steins lengde - 5270 mm
Brukes til hulmål på maks 5040 mm

MURVERKET OVER FORSPENTE KOMPOSITT TEGLOVERLIGGERE

Det overliggende murverket belaster ikke den forspente fasadeoverliggeren, forutsatt at det ikke er innmurt murpapp i liggefugene da overliggeren og muren danner en kompositt teglbjelke. Tvert imot så avlaster det overliggeren gjennom å fordele belastningen.

  • Antallet for overliggende skift er derfor viktig når overliggerens dimensjon skal utregnes.
  • Ved gavl er det også viktig at det tas høyde for både min. antall skift og maks. antall skift.

Ønsker du å gjøre beregningen selv så henvises du til programmet murværksprojektering på www.mur-tag.dk

 

LØSNINGER MED TEGLOVERLIGGERE

Standard tegloverliggere i flere bredder til fasade. Forspente tegloverliggere i fasaden forenkler arbeidet på byggeplassen og optimerer kvaliteten ettersom forspente tegloverliggere har større stivhet og pilhøyde som sikrer mot forskyvningssprekker over overliggeren, samt at overliggeren aldri kommer til å trykke på vindus- eller dørkarmer. Fasadeoverliggere fremstilles i ulike bredder, samt av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Standard tegloverliggere i flere bredder til bakmur. Carlsbergs forspenningsteknikk gir sterke fordeler ettersom forspente tegloverliggere har større stivhet og pilhøyde som sikrer mot forskyvningssprekker over overliggeren, samt at overliggeren aldri kommer til å trykke på vindus- eller dørkarmer. Dimensjonering og statisk beregning er med i prisen for standard forspente overliggere fra Carlsberg Bjælker™.

Dobbeltskifts tegloverliggere med glasert fasade. I fasaden er det brukt dobbeltskifts forspente tegloverliggere med dryppnese i lengder på 4,31 m. Mursteinen er glasert på fasaden og på undersiden inntil den freste dryppnesen. I vindusnisjene er det innmurt glasert formstein som sålbenk.

 

FORESPØRSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

 

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

 

 

TRYKTE TEGNINGSMATERIALER
Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele