3-skiftsoverliggere


Forspente 3-skifts overliggere leveres som standard i Dansk Normalformat i løperforband.

Dimensjonering
Carlsberg Bjælkers spesifikke beregning etter gjeldende normer. Dimensjonering, statiske beregninger og varedeklarasjoner er inkludert i prisen.

Mål for 3-skifts tegloverliggere
Fremstilles i opp til 28 steins lengde - 6710 mm - til hulmål på maks 6230 mm.

Overliggeren beregnes til å oppta den aktuelle lasten, og kan utføres med forskyvningsarmering. Kontakt Carlsberg Bjælker som kan foreta denne beregningen.

3-skifts overliggere til bakmur og fasade

11 cm 3-skifts overligger
11 cm bred (3N)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 28 steins lengde - til hulmål på maks 6230 mm - eller etter ønske.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 4810 mm både i fullmurte hus og bygg med elementbakvegger.

 

17 cm 3-skifts overligger
17 cm bred (3B)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 28 steins lengde - til hulmål på maks 6230 mm - eller etter ønske.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 4810 mm både i fullmurte hus og bygg med elementbakvegger.

23 cm 3-skifts overligger
23 cm bred (3H)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 28 steins lengde - til hulmål på maks 6230 mm - eller etter ønske.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 4810 mm både i fullmurte hus og bygg med elementbakvegger.

* Første bokstaven/tallet i parentesen angir bredden på nederste skift
Andre bokstaven/tallet angir bredden på overliggende skift.
N: Bredden på stein i normalformat, 11 cm.
B: Bredden på bredstein i normalformat, 17 cm.
H: Lengden på stein i normalformat, 23 cm.

Tegloverliggeren i fasaden er oppbygd med forspent 3-skifts tegloverligger på 5,99 m. Overliggeren har innsatt TB-renne som medfører at det overliggende murverket kan medregnes i konstruksjonens samlede styrke.

Merk: Forbandtype og startkode skal angis ved bestilling.

For teknisk informasjon og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10