INNHENTING AV TILBUD


SLIK FÅR DU RASKEST EN BEREGNING OG TILBUD PÅ FORSPENTE TEGLOVERLIGGERE OG TEGLBJELKER.

For å gjøre en optimal beregning av nødvendige forspente overliggere og forspente teglbjelker helt nøyaktig - og for å raskt kunne vende tilbake med et ferdig tilbud, er det viktig at du sender inn plantegning, snittegning samt fasadetegninger. Derutover skal vi bruke informasjonen om mursteinstyper til fasade og bakmur, prosjektadresse samt leveringsdato.

 

PLANTEGNINGEN

Med en korrekt plantegning er det bl.a. mulig å se antallet tegloverliggere og teglbjelker, samt fastlegge hvor de bærende delene av bygningen er plassert.

SNITTEGNINGEN

Med snittegningen har vi mulighet til å foreta nøyaktige beregninger av bæreevnen for hver tegloverligger og teglbjelke i bakmur og fasade. Den individuelle beregningen resulterer ofte i samlede besparelser på bygget.

FASADETEGNINGER

Fasadetegningen gir et samlet overblikk som er nødvendig for å sikre at alle overliggere og bjelker er med i tilbudet.  I tillegg er det her plassering og antallet åpninger tydeligst fremgår.

FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

 

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

 

TRYKTE TEGNINGSMATERIALER
Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker 
Tindbækvej 16,
DK-8830 Tjele