DOKUMENTASJON


PRODUKTER FRA CARLSBERG BJÆLKER™ OVERHOLDER ALLE GJELDENDE KRAV OG STANDARDER.

 

DOP FOR PREFABRIKKERTE MURVERKSBJELKER (DOWNLOAD PDF)

Yteevnedeklarasjon

Nr.

001DO2011-01-01

Gyldig fra:

01.01.2014

1. Identifikasjon:

Prefabrikkert Teglbjelke [Murverksbjelke / Single Lintel]

2. Type:

Forspent 3, 4, 5 og 6 skifts Teglbjelker med selvstendig bæreevne.

Omfatter Bjelker med individuell geometri og statisk beregning.

Se dimensjoner 

3. Anvendelse:

Over åpninger i murte vegger og skillevegger i bærende og ikke bærende teglkonstruksjoner.

4. Fabrikant:

Carlsberg Bjælker A/S, Tindbækvej 16, DK-8830 Tjele

5. Representant:

Not relevant

6. System (AVPC)

3

7. Notifisert organ:

Teknologisk Institut, nr. 1235 utførte verifiserte typeprøving av bæreevne ved beregning, dokumentert i rapport:

Prefabricatet Masonry Beams: 1313606-06-09.

8. Europeisk teknisk vurdering:

Not relevant

9. Deklarert yteevne:

Vesentlige egenskaper

Yteevne

Harmonisert teknisk spesifikasjon

Bæreevne
(under forutsetning om overholdelse av det anførte under supplerende opplysninger)

kN/m

Se styrkediagram

EN 845-2:2013

Nedbøying.

mm

Se deformasjonstabell

Vannabsorpsjon

 

NPD

Vanndamppermabilitet

 

NPD

Direkte luftbåren lydisolering

 

NPD

Vekt pr. arealenhet

For innsetting i formel – se geometri (*1)

kg/m2

= 2000 * B [m]

(B=Bredde)

Varmeisoleringsevne

 

NPD

Brannmotstand

Se kode for merkebrikker nedenfor

Se merkebrikke

Motstandsevne mot korrosjon

Se merkebrikke

Frostfasthet

Se merkebrikke

10. Yteevnen for byggevaren som er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerte yteevne i pkt. 9.

Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på eneansvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

 

Jens Peter Madsen, Direktør

Randers d. 1/1-2014

 

DOP FOR TEGLOVERLIGGER TIL KOMPOSITTBJELKER (DOWNLOAD PDF)

Yteevnedeklarasjon

Nr.

001DO2011-01-01

Gyldig fra:

01.01.2014

1. Identifikasjon:

Kompositt tegloverligger

2. Type:

Forspent eller slapp armert 1, 2 og 3 skifts tegloverliggere.

Omfatter overliggere i lengden 0,71 – 5,99 m.

Se prinsippskisser

3. Anvendelse

Over åpninger i murte vegger og skillevegger i bærende og ikke bærende teglkonstruksjoner.

4. Fabrikant:

Carlsberg Bjælker A/S, Hadstenvej 16, DK-8940 Randers SV

5. Representant:

Not relevant

6. System (AVPC)

3

7. Notifisert organ:

Teknologisk Institut, nr. 1235 utførte innledende typeprøving av overliggerens bæreevne, dokumentert i rapport:  Tegloverliggere: 1316346-13/258605.

8.Europeisk teknisk vurdering::

Not relevant

9. Deklarert yteevne:

Vesentlige egenskaper

Yteevne

Harmonisert teknisk spesifikasjon

Bæreevne
(under forutsetning om overholdelse av det anførte under supplerende opplysninger)

kN/m

Se styrkediagram

EN 845-2:2013

Nedbøying.

mm

Se deformationstabel

Vannabsorpsjon

 

NPD

Vanndamppermabilitet

 

NPD

Direkte luftbåren lydisolering

 

NPD

Vekt pr. arealenhet

For innsetting i formel – se geometri (*1)

kg/m2

2000 * B [m]

(B=Bredde)

Varmeisoleringsevne

 

NPD

Brannmotstand

Se kode for merkebrikker nedenfor

Se påsatt brikke

Motstandsevne mot korrosjon

Se påsatt brikke

Frostfasthed

Se påsatt brikke

10. Yteevnen for byggevaren som er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerte yteevne i pkt. 9.

Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på eneansvar av fabrikanten som er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

 

Jens Peter Madsen, Direktør

Randers d. 1/1-2014