Carslberg Bjælker™

Se utvalgte prosjekter der Carlsberg Bjælker™ inngår som samarbeidspartner.

Forspente teglbjelker

Billede 1:
Hørning Rådhus er oppført i RT 307 Rød bløtstrøken murstein. Den lengste forspente teglbjelken er 5 steiner bred, 9 skift høy og 8,84 m lang. De forspente teglbjelkene har fasade på begge sider.

Billede 2:
De vannskurte, forspente teglbjelkene skal inngå som bærende bjelker i det ferdige bygget. Hver bjelke er 4 steiner bred - 47 cm - 10 skift høy og har fasade på begge sider.

Billede 3:
Den vannskurte, forspente teglbjelken er 3 1/2 steiner bred - 41 cm - 9,25 m lang. Teglbjelken har fasade på begge sider. Carlsberg bjelker har produsert flere forspente teglbjelker med over 12 meters spennvidde.

Billede 4:
Den lengste forspente teglbjelken i frittstående murverk har et spenn på 7,93 m. Til opptak av vindlast er det innmurt diagonale murbindere mellom de to murvangene for å oppnå en gittereffekt i hullmurskonstruksjonen. De to nederste skiftene i teglbjelken er 41 cm brede.

Himlinger av fasadestein

Billede 1:
Inndekkingen av utvendige og innvendige himlinger utføres i fasadens murstein. Til DnB Nors nye hovedkontor i Oslo har Sanders Tegl levert 600.000 stk. Unika Pantheon til oppmuring og 400.000 stk. Unika Pantheon til bl.a. 5.725 lpm teglbjelker og 1.400 kvm teglhimlinger prefabrikkert på Carlsberg Bjælker™ samt 100.000 stk. grå belegningsklinker til balkonger og gangarealer.

Billede 2:
Inndekkingen av utvendige og innvendige himlinger utføres i fasadens murstein.

Billede 3: 
Inndekkingen av utvendige himlinger er utført i fasadens murstein. Konstruksjonen er utført i seksjoner med 5 steins bredde, 59 cm, i lengder på 2,36 m. Platene av murstein er fremstilt i forspenningsteknikk i lengderetningen og montert under betongdekk med beslag og ekspansjonsbolter. Elementet som danner overgang mellom himling og fasade er en 3-skifts teglbjelke opphengt i konsoller. 

Fasadeelementer av tegl

Prefabrikkerte fasade- og veggelementer av tegl oppfyller alternative ønsker og visjoner om teglfasader på steder der det vil være vanskelig eller dyrt å utføre tradisjonelle murverk.

Fasadeelementer av tegl er basert på vår unike kompetanse med fremstilling av bærende forspente teglelementer samt prefabrikkerte teglvegger. Elementene kan leveres i seksjoner opp til 4, 10 x 9,30 cm, i alle ordinære forband og i tykkelsene 108, 80, 60 og 54/48 mm.

Fasadeelementer av tegl kan brukes som separate bygningselementer, eller som bærende elementer/teglbjelker for tradisjonelt murverk. Elementene er ferdige fra fabrikk og krever ingen ytterligere bearbeidelse etter montering. Montering skjer på innstøpte beslag og bæringer som er tilpasset den bærende konstruksjonens utforming.

EU-normene for bæredyktig bygg vil øke bruken av byggematerialer og -konstruksjoner med dokumentert lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Og allerede nå er det stor interesse for alle mulighetene som kombinasjonen av prefabrikkerte fasadeelementer av tegl og tradisjonelt murverk gir, både i forbindelse med nybygg og fasaderenoveringer.

Konsollopphengt murverk

Billede 1:
Byggherrens visjon var en fasade av vannrette vindus- og mursteinsbånd - uten synlige bærende søyler mellom vinduene.

Løsningen ble forspente enkeltskifts-overliggere, som bærer murverket mellom vindusbåndene. Enkeltskifts-overliggerne - 2,62 m lange med innstøpte gjengestykker - er boltet på murverkskonsoller som er festet til den bærende konstruksjonen.

Billede 2:
Avhengig av plasseringen i DnB Nors nye hovedkontor så er de forspente teglelementene som bærer det konsollopphengte murverket fremstilt i 3 eller 1 steins bredde.

Teglbuer

Billede 1:
3-punkts kurvhanksbue er spesielt kjent fra klassisk arkitektur. Den geometriske utformingen bestemmes av hulmålet og den valgte buehøyden. Kurvhanksbuens bæreevne har ikke den mest optimale bæreevnen, men kan allikevel benyttes i en rekke tilfeller. Den 6 meter brede kurvhanksbuen er brukt i et landbruksbygg.

Billede 2:
Buen er utført i stenderskift med vannrettliggende vederlagsstein. På plassen er det murt inn til bueelementet hvor det er lagt inn et fuktsperrende papplag. Over papplaget er det innmurt en forspent dobbeltskifts overligger. I dette systemet regnes bueelementet som selvbærende, det samme gjelder overliggeren og den påmurte delen som også er selvbærende.

Billede 3:
Nytt bygg i klassisk stil med buede stikk over alle vinduer. Buene med fremhevet, lys sluttstein er utført som prefabrikkerte teglelementer.

Billede 4:
Bueelementet er utført som ett element, dvs. at de vannrettliggende flensene og selve buestykket er et sammenhengende element. Elementet har en dybde på 1,08 m og har i sideflensene påstøpte vannrettliggende vederlagsstein. På buens overside er det støpt inn utragende armering til faststøping i den bakenforliggende konstruksjonen.

Spesialelementer

Carlsberg Bjælker™ har i årenes løp vært involvert i flere utradisjonelle prosjekter.

Kunstmuseet Aros, Aarhus
Fasadenes markante brise-soleil - "solbrytere" - er 6 meter lange forspente, selvbærende spesialelementer av rød bløtstrøken stein i Flensborg-format med overflate av kvadratiske teglfliser og forhøyd bakkant.
Systemet ble introdusert i arkitekturen i 1993 av le Corbusier.

Tegloverliggere

Billede 1:
Standard tegloverliggere i flere bredder til fasade. Forspente tegloverliggere i fasaden forenkler arbeidet på byggeplassen og optimerer kvaliteten ettersom forspente tegloverliggere har større stivhet og pilhøyde som sikrer mot forskyvningssprekker over overliggeren, samt at overliggeren aldri kommer til å trykke på vindus- eller dørkarmer. Fasadeoverliggere fremstilles i ulike bredder, samt av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Billede 2:
Standard tegloverliggere i flere bredder til bakmur. Carlsbergs forspenningsteknikk gir sterke fordeler ettersom forspente tegloverliggere har større stivhet og pilhøyde som sikrer mot forskyvningssprekker over overliggeren, samt at overliggeren aldri kommer til å trykke på vindus- eller dørkarmer. Dimensjonering og statisk beregning er med i prisen for standard forspente overliggere fra Carlsberg Bjælker™.

Billede 3:
Dobbeltskifts tegloverliggere med glasert fasade. I fasaden er det brukt dobbeltskifts forspente tegloverliggere med dryppnese i lengder på 4,31 m. Mursteinen er glasert på fasaden og på undersiden inntil den freste dryppnesen. I vindusnisjene er det innmurt glasert formstein som sålbenk.

Rulleskift

Billede 1:
Forspente rulleskiftsoverliggere produseres som standard i dansk normalformat av fasadens murstein. Kan leveres med rustfri opphengsbøyle eller opphengsvinkel. Vederlaget er etablert ved hjelp av vannrettliggende stein i forband.

Billede 2:
Buet rulleskift med formstein. Rulleskiftet av rød bløtstrøken formstein er utført med bue - tilpasset den buede fasaden. Vederlaget er innstøpte, rustfrie opphengsbøyler.

Stenderskift

Forspent stenderskift med skråstilt stikk og vannrett vederlag. Stikket er utført av skårne stein i munkeforband med et loddrett høydemål på 5 skift. Vederlaget er etablert ved hjelp av vannrettliggende stein i forband. Prefabrikkerte stenderskift og stikk er spesielt sterke konstruksjonselementer.

Produksjonen

Carlsberg Bjælker™ er ledende produsent av forspente teglbjelker og prefabrikkerte teglelementer. Avansert utstyr med kapasitet til fremstilling av 1,8 mill. stein per år sikrer en rasjonell og fleksibel produksjon. Alle ledd i produksjonen er underlagt løpende kontroll som sikrer at alle deklarasjonskrav - og krav fra de prosjekterende - overholdes nøye.

Det støpes ut med en spesiell, frostsikker betongmørtel med en svært høy trykk- og trekkstyrke samt meget gode hefteegenskaper til murstein.

Fasadeelementer leveres med 12 mm tilbakelagt fuge på fasade- og underside.

Carlsberg Bjælkers forspente teglelementer er fremstilt uten ståldragere og betongkjerner uten stål. Minst 65 % av mursteinens volum er bevart slik at elementet arbeider naturlig sammen med det øvrige murverket.

Bygg huset rett første gangen

Det koster litt mer å bygge et fullmurt hus, men det er på alle måter en smart investering som lønner seg. Innervegger i murstein er med på å regulere temperaturen i boligen gjennom å akkumulere varme og kulde. 

Les mer