Carlsberg Bjælker™
Veggelementer

VEGGELEMENTER


PREFABRIKKERTE FASADE- OG VEGGELEMENTER AV TEGL OPPFYLLER ALTERNATIVE ØNSKER OG VISJONER OM TEGLFASADER PÅ STEDER DER DET VIL VÆRE VANSKELIG ELLER DYRT Å UTFØRE TRADISJONELLE MURVERK.

Fasadeelementer av tegl er basert på vår unike kompetanse med fremstilling av bærende forspente teglelementer samt prefabrikkerte teglvegger. Elementene kan leveres i seksjoner opp til 4,10 x 9,30 m, i alle ordinære forband og i tykkelsene 108, 80, 60 og 54/48 mm.

Prefabrikkerte fasade vegger benyttes der det er behov for stor styrke sammenlignet med plass murte konstruksjoner, eller der fasadens utseende gjør det svært vanskelig å utføre på stedet.

Prefabrikasjon av veggelementer er ingen prismessig konkurrent til plass muring, men kan tvert i mot tilføre høy styrke og mange flere arkitektoniske muligheter.

Fasadeelementer av tegl kan brukes som separate bygningselementer, eller som bærende elementer/teglbjelker for tradisjonelt murverk. Elementene er ferdige fra fabrikk og krever ingen ytterligere bearbeidelse etter montering. Montering skjer på innstøpte beslag og bæringer som er tilpasset den bærende konstruksjonens utforming.

EU-normene for bæredyktig bygg vil øke bruken av byggematerialer og -konstruksjoner med dokumentert lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Og allerede nå er det stor interesse for alle mulighetene som kombinasjonen av prefabrikkerte fasadeelementer av tegl og tradisjonelt murverk gir, både i forbindelse med nybygg og fasaderenoveringer.

 

FORESPØRSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

 

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

 

TRYKTE TEGNINGSMATERIALER
Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele