Carlsberg Bjælker™
Bjelker

FORSPENTE BJELKER - KOMPOSITTBJELKER


Forspente teglbjelker kan brukes til svært store spenn. Beregningsanalyser av teglbjelkenes tverrsnitt viser at det svært sjeldent oppstår trekkspenninger i forspente teglbjelker, og at de som regel er sprekkfrie.

Forspente teglbjelker sikrer:

  • At det ikke oppstår forskyvningssprekker over overliggeren  
  • At teglbjelken aldri kommer til å trykke/hvile på vindus- eller dørkarmer.
     

Vederlaget - muren som teglbjelken hviler på - skal være minst 3/4 stein for første skift i begge sider, og etterfølgende være minst en 1/2 stein.


PREFABRIKKERT MURVERKSBJELKE

Brukes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur. Murverksbjelken kan opptre som selvstendig konstruksjon eller med overliggende mur. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering og beregnes til å ta opp hele den aktuelle lasten.

Murverksbjelke med selvstendig bæreevne.
Overliggende mur regnes ikke med i bæreevnen.

Dimensjonering og statisk beregning er inkl. i prisen for standard forspente overliggere fra Carlsberg Bjælker™.

 

LØSNINGER MED FORSPENTE TEGLBJELKER

Hørning Rådhus er oppført i RT 307 Rød bløtstrøken murstein. Den lengste forspente teglbjelken er 5 steiner bred, 9 skift høy og 8,84 m lang. De forspente teglbjelkene har fasade på begge sider.

De vannskurte, forspente teglbjelkene skal inngå som bærende bjelker i det ferdige bygget. Hver bjelke er 4 steiner bred - 47 cm - 10 skift høy og har fasade på begge sider.

Den vannskurte, forspente teglbjelken er 3 1/2 steiner bred - 41 cm - 9,25 m lang. Teglbjelken har fasade på begge sider. Carlsberg bjelker har produsert flere forspente teglbjelker med over 12 meters spennvidde.

Den lengste forspente teglbjelken i frittstående murverk har et spenn på 7,93 m. Til opptak av vindlast er det innmurt diagonale murbindere mellom de to murvangene for å oppnå en gittereffekt i hullmurskonstruksjonen. De to nederste skiftene i teglbjelken er 41 cm brede.

 

FORESPØRSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

 

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

 

TRYKTE TEGNINGSMATERIALER
Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele