6-skifts bjelker

Forspente teglbjelker leveres som standard i Dansk Normalformat i løperforband.

Dimensjonering
Carlsberg Bjælkers spesifikke beregning etter gjeldende normer. Dimensjonering, statiske beregninger og varedeklarasjoner er inkludert i prisen.

Mål for forspente 6-skifts teglbjelker
Teglbjelkens lengde defineres i forhold til belastning og design. Det korteste vederlaget i teglbjelken i begge ender skal være 3/4 steiner for første skift, og en 1/2 stein for de etterfølgende skift.

6-skifts teglbjelke til bakmur og fasade

17 cm (6B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over store åpninger eller ved stor belastning. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

20/5x17 cm (20/5B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over store åpninger eller ved stor belastning. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

23/5x17 cm (H/5B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over store åpninger eller ved stor belastning. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

23 cm (6H)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over store åpninger eller ved stor belastning. Kan også brukes til massive konstruksjoner med 3 fasadesider. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

27/5x17 cm (27/5B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over store åpninger eller ved stor belastning. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

29/5x17 cm (29/5B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over store åpninger eller ved stor belastning. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

* Første bokstaven/tallet i parentesen angir bredden på nederste skift
Andre bokstaven/tallet angir bredden på overliggende skift.
N: Bredden på stein i normalformat, 11 cm.
B: Bredden på bredstein i normalformat, 17 cm.
H: Lengden på stein i normalformat, 23 cm.

Forspente 6-skifts teglbjelker utføres i lengder og forband etter ønske. Forspente 6-skifts bjelker benyttes til store laster. Utføres med forskyvningsarmering. Beregnes individuelt fra tilfelle til tilfelle.

Teglbjelken i bakmuren er en forspent 6-skifts teglbjelke, mens fasaden er en 3-skifts teglbjelke med 3 påmurte skift. Fasaden er en 3-skifts kompositt overligger som inngår i en kompositt teglbjelke.

Bjelkene beregnes til å oppta den aktuelle lasten. Kontakt Carlsberg Bjælker™ som kan foreta denne beregningen.

Merk: Forbandtype og startkode skal angis ved bestilling

For teknisk informasjon og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
E-post:
carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

Bygg huset rett første gangen

Det koster litt mer å bygge et fullmurt hus, men det er på alle måter en smart investering som lønner seg. Innervegger i murstein er med på å regulere temperaturen i boligen gjennom å akkumulere varme og kulde. 

Les mer