GARANTI


TAKETS LEVETID ER EN YTTERST VIKTIG FAKTOR NÅR DET SKAL VELGES TAK.


Det skal på den ene siden klare de klimatiske utfordringene i generasjoner – på den andre siden skal det bevare det gode utseendet. Den grundige utvelgelsen og bearbeidingen av leiren sikrer at taksteinene er skapt til bruk i klimaer som utsettes for store belastninger.

Højslevs klassiske tegltakstein verken falmer eller skaller, de patinerer og blir bare flottere med tiden. Generasjoners erfaringer viser at Laumans glaserte og engoberte takstein stort sett ikke endrer utseende i årenes løp. 

Våre tegltakstein er underlagt DS/EN 1304 (EU-norm for takstein) og oppfyller kravene til denne. Det gis en 30 års materialegaranti for frostbestandighet. De generelle betingelsene går frem av garantibeviset, som kan rekvireres etter at taket er lagt.

Last ned garantibevis (eksempel)