BEREGNING AV INNVENDIGE VEGGER


I ET FULLMURT HUS - MED MURT FASADE SAMT MURTE BAKVEGGER OG SKILLEVEGGER - ER DET ET GODT OG NATURLIG INNEKLIMA.


Samtidig gir det fullmurte huset beboerne en rekke komfortfordeler som f.eks. stabil innetemperatur samt optimal støydemping av lyder utenfra og fra husets øvrige rom.
Dessuten gir murte bakmurer og skillevegger muligheten til å skape et rustikt miljø med vannskurte vegger eller helt ubehandlede vegger, såkalt "blank mur".

FORBRUK PR. M2

En murstein er 228 mm lang, 108 mm bred, 54 mm høy og fugene som regel 12 mm brede.
Forbruket er 63 stk. pr. m2 fasade, men for å ta høyde for spill ved tilpasning og håndtering så anbefales det å regne med 66 stk pr. m2.

Beregning af indvendige vægge

UTREGNING AV BAKMURENES OG SKILLEVEGGENES AREAL

Arealet for bakmuren - den innvendige siden av fasaden - kan for letthets skyld settes til samme areal som fasaden. Selv om de innvendige målene er noe mindre enn fasaden, så skal det i bakmuren brukes ekstra sett ved dør- og vindusåpninger.
Ved utregning av skilleveggenes areal beregnes selvsagt bare den ene siden av hver skillevegg ÷ døråpninger.

OMREGNING AV KVADRATMETER FASADE TIL ANTALL MURSTEINER

Der samlet fasadeareal i m2 fratrukket dører og vinduer ganges med 66 stk.

 

VALG AV BAKMURSTEIN

Til bakmur og skillevegger kan det benyttes flere steintyper med ulike egenskaper:

  • Bløtstrøken bakmurstein med 3 eller 4 fasader
  • Celle eller massiv maskinstein
  • Svært porøs sagflisstein
  • Molerstein

 

PUSSET, VANNSKURT ELLER BLANK MUR

Sagflisstein, molerstein og maskinstein benyttes som regel i forbindelse med pussede vegger.
Skal veggene vannskures eller filses, så anbefales bløtstrøken bakmurstein. Skal skilleveggene stå vannskurte på begge sider, så anbefales bløtstrøken bakmurstein med 4 fasader slik at veggen blir like på begge sider.
Til innvendig "blank mur" benyttes fasadestein.