TEGLFLIS


TIL ENERGIOPTIMALISERING. TIL RENOVERING ELLER FORSKJØNNING AV FASADER, ELLER TIL ETABLERING AV INNVENDIG MURVERK I EKSISTERENDE BYGNINGER.

Randers Tegl leverer danske teglflis fra hele sortimentet i maskin-, bløt- og håndstrøkne fasadestein. Teglskall fra Randers Tegl har samme eksklusive overflate og struktur som massiv murstein. Det betyr at det ferdige murverket fremstår levende og dynamisk – med alle de estetiske kvalitetene som er karakteristiske for murte fasader.

Alle tekniske egenskaper for Randers Tegls murstein i normalformat gjelder også for teglflisl i normalformat – med unntak av trykkstyrken, som ikke har praktisk eller konstruktiv betydning ettersom skallene ikke skal belastes med vertikallast.

Teglskall til utvendig fasaderenovering er det ytterste laget i en større systemløsning som krever profesjonell rådgivning for at den samlede konstruksjonen skal overholde tekniske krav og verdier.

ALLE TYPER TEGLFLIS

Randers Tegl leverer teglflis basert på lengde-, bredde- og høydemålene i hele vårt utvalg av danske og andre mursteinsformat, inkludert Ultima-formatet. 

STANDARD TYPER AF SKALLER I DK-NF

Type 1: 228 ∙ t ∙ 54mm                                             Type 2: 228 ∙ 108/∙ 54mm  
                                     
Type 3: 228 ∙ 108/t ∙ 54mm                                     Type 4; 228 ∙ 108 ∙ 54/t
                                        
Type 5: 228 ∙ 108 ∙ t                                                 Type 6: 108 ∙ ∙ 54mm
                           
Type 7: 108 ∙ 108 ∙ 54/t                                           Type 8: 228 ∙ 52 ∙ 54mm
                          
Tykkelse t varierer for hver stentype, samt kan variere for den aktuelle brænding. 

 

BRUK

Teglflis brukes ofte i forbindelse med energioptimalisering samt fasaderenovering av eksisterende bygg, hvor teglsflis klebes opp på en ny isolering. På den måten er det ofte mulig å oppnå en stor energibesparelse med utgangspunkt i en liten investering, siden det i de fleste tilfellene er mulig å benytte byggets eksisterende sokkel.

ØKONOMI OG ESTETIKK

Det finnes etasjeboliger, rekkehus og villaer hvor en fasaderenovering med tradisjonelt utført murverk kan bli uforholdsmessig kostbar. I slike tilfeller er det mange penger å spare på å benytte teglskall, samtidig med at fasadeuttrykket med tegl kan bevares.

KONTAKT

Kontakt en arkitektrådgiver hos Randers Tegl hvis du vil vite mer om teglflis/limtegl, eller hvis du ønsker tilbud eller rådgivning i forbindelse med fasaderenovering med teglskall.

Finn din nærmeste arkitektrådgiver >>