BEGREPSFORKLARING


DET FINNES ULIKE TYPER TEGLOVERLIGGERE OG TEGLBJELKER MED HVER SINE TEKNISKE EGENSKAPER.

Erfaringen viser at det ofte kan spares større beløp ved optimering av overliggere og teglbjelker, samt konstruksjonen de inngår i. Carlsberg Bjælker™ stiller derfor ekspertise til rådighet for optimering av økonomien i valget av overliggere og teglbjelker.


TEGLOVERLIGGER

En forspent tegloverligger er i 1, 2 eller 3 skift. Det er en prefabrikkert overligger som i tillegg til å bære sin egen vekt inngår i det overliggende murverket som en del av en kompositt teglbjelke.

KOMPOSITT TEGLBJELKE

En kompositt teglbjelke består av en tegloverligger og skift oppmurt på byggeplassen.  Bæreevnen avhenger av antallet sammenhengende skift uten gjennombryting av f.eks. murpapp. Merk at under oppmuringen skal tegloverliggeren understøttes i henhold til monteringsanvisninger.

PREFABRIKKERT MURVERKSBJELKE

En prefabrikkert teglbjelke med selvstendig bæreevne kan agere som selvstendig konstruksjon, eventuelt belastet eller med overliggende murverk. Ettersom den prefabrikkerte teglbjelken er en selvstendig konstruksjon så inngår det overliggende murverket ikke i den samlede styrken, og har derfor ingen betydning for bæreevnen.  På merkeseddelen er denne bjelken beskrevet som en "Murverksbjelke”.

 

FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

 

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

 

TRYKTE TEGNINGSMATERIALER
Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker 
Tindbækvej 16,
DK-8830 Tjele