5-skifts bjelker


Forspente teglbjelker leveres som standard i Dansk Normalformat i løperforband.

Dimensjonering
Carlsberg Bjælkers spesifikke beregning etter gjeldende normer. Dimensjonering, statiske beregninger og varedeklarasjoner er inkludert i prisen.

Mål for forspente 5-skifts teglbjelker
Teglbjelkens lengde defineres i forhold til belastning og design. Det korteste vederlaget i teglbjelken i begge ender skal være 3/4 steiner for første skift, og en 1/2 stein for de etterfølgende skift.

5-skifts teglbjelke til bakmur og fasade

11 cm (5N)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over større åpninger og ved større belastninger. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

17 cm (5B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over større åpninger og ved større belastninger. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering. Kan også brukes til massive konstruksjoner med 3 fasadesider.

20/4x17 cm (20/4B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over større åpninger og ved større belastninger. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

23/4x17 cm (H/4B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over større åpninger og ved større belastninger. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

23 cm (5H)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over større åpninger og ved større belastninger. Kan også brukes til massive konstruksjoner med 3 fasadesider. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

27/4x17 cm (27/4B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over større åpninger og ved større belastninger. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

29/4x17 cm (29/4B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur, over større åpninger og ved større belastninger. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

* Første bokstaven/tallet i parentesen angir bredden på nederste skift
Andre bokstaven/tallet angir bredden på overliggende skift.
N: Bredden på stein i normalformat, 11 cm.
B: Bredden på bredstein i normalformat, 17 cm.
H: Lengden på stein i normalformat, 23 cm.

Forspente 5-skifts bjelker utføres i lengder og forband etter ønske. Forspente 5-skifts bjelker benyttes til store laster. Utføres med forskyvningsarmering. Beregnes individuelt fra tilfelle til tilfelle.

I fasademuren i andelsboligene i Varde er det benyttet forspente 5-skifts teglbjelker av bredstein. Bjelkene bærer utover det overliggende murverket også betongaltanene. Teglbjelken i fasaden er oppbygd med forspent 5-skifts teglbjelke.

Bjelkene beregnes til å oppta den aktuelle lasten. Kontakt Carlsberg Bjælker™ som kan foreta denne beregningen.

Merk: Forbandtype og startkode skal angis ved bestilling

For teknisk informasjon og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10