3-skifts bjelker


Forspente teglbjelker leveres som standard i Dansk Normalformat i løperforband.

Dimensjonering
Carlsberg Bjælkers spesifikke beregning etter gjeldende normer. Dimensjonering, statiske beregninger og varedeklarasjoner er inkludert i prisen.

Mål for forspente 3-skifts teglbjelker
Fremstilles i opp til 27 steins lengde - 6480 mm - til hulmål på maks. 6240 mm, da det korteste vederlaget i teglbjelken i begge ender skal være en ½ stein.

3-skifts teglbjelke til bakmur og fasade

11 cm (3N)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske.

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

17 cm (3B)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske. 

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

20/2x11 cm (20/2N)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske. 

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

23/2x11 cm (H/2N)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske. 

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

20/2x17 cm (20/2B)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske.

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

23/2x17 cm (H/2B)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske.

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

23 cm (3H)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske.

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

27/2x11 cm (27/2N)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske.

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

27/2x17 cm (27/2B)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske.

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

29/2x17 cm (29/2B)* murverksbjelke
Produsert i maskinstein eller bløtstrøken fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles som standard i opp til 27 steins lengde - til hulmål på maks 6240 mm - eller etter ønske.

Benyttes i fasade og bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke vil oppnå tilstrekkelig styrke.

* Første bokstaven/tallet i parentesen angir bredden på nederste skift
Andre bokstaven/tallet angir bredden på overliggende skift.
N: Bredden på stein i normalformat, 11 cm.
B: Bredden på bredstein i normalformat, 17 cm.
H: Lengden på stein i normalformat, 23 cm.

Teglbjelken i fasaden er oppbygd med forspent 3-skifts teglbjelke på 5,99 m.

Bjelkene beregnes til å oppta den aktuelle lasten, og kan utføres med forskyvningsarmering. Kontakt Carlsberg Bjælker™ som kan foreta denne beregningen.

Merk: Forbandtype og startkode skal angis ved bestilling.

For teknisk informasjon og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10