4-skifts bjelker


Forspente teglbjelker leveres som standard i Dansk Normalformat i løperforband

Dimensjonering
Carlsberg Bjælkers spesifikke beregning etter gjeldende normer. Dimensjonering, statiske beregninger og varedeklarasjoner er inkludert i prisen.

Mål for forspent 4-skifts teglbjelker
Teglbjelkens lengde defineres i forhold til belastning og design. Det korteste vederlaget i teglbjelken i begge ender skal være 3/4 steiner for første skift, og en 1/2 stein for de etterfølgende skift.

4-skifts teglbjelke til bakmur og fasade

11 cm (4N)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes vanligvis som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke kan oppnå tilstrekkelig styrke. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

17 cm (4B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes vanligvis som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke kan oppnå tilstrekkelig styrke. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

20/3x11 cm (20/3N)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes vanligvis som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke kan oppnå tilstrekkelig styrke. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

23/3x11 cm (H/3N)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes vanligvis som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke kan oppnå tilstrekkelig styrke. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

20/3x17 cm (20/3B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes vanligvis som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke kan oppnå tilstrekkelig styrke. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

23/3x17 cm (H/3B)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes vanligvis som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke kan oppnå tilstrekkelig styrke. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

23 cm (4H)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes vanligvis som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke kan oppnå tilstrekkelig styrke. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

27/3x11 cm (27/3N)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes vanligvis som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke kan oppnå tilstrekkelig styrke. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

29/3x11 cm (29/3N)* murverksbjelke
Produsert i bakmurstein eller fasadestein.
Bløtstrøkne teglbjelker til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.

Benyttes vanligvis som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur hvor en kompositt tegloverligger ikke kan oppnå tilstrekkelig styrke. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering.

* Første bokstaven/tallet i parentesen angir bredden på nederste skift
Andre bokstaven/tallet angir bredden på overliggende skift.
N: Bredden på stein i normalformat, 11 cm.
B: Bredden på bredstein i normalformat, 17 cm.
H: Lengden på stein i normalformat, 23 cm.

Forspente 4-skifts teglbjelker utføres i min. bredde 108 mm. Lengde og forband etter ønske. Brukes som bærende bjelker, utført med forskyvningsarmering. Dimensjoneres iht. Carlsberg Bjælkers sertifiserte program.

Bjelkene beregnes til å oppta den aktuelle lasten. Kontakt Carlsberg Bjælker™ som kan foreta denne beregningen.

Merk: Forbandtype og startkode skal angis ved bestilling.

For teknisk informasjon og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10