Dobbeltskiftsoverliggere


Forspente tegloverliggere leveres som standard i Dansk Normalformat i løperforband.

Dimensjonering
Carlsberg Bjælkers spesifikke beregning etter gjeldende normer. Dimensjonering, statiske beregninger og varedeklarasjoner er inkludert i prisen.

Mål for forspente enkeltskifts overliggere
Fremstilles i opp til 22 steins lengde - 5270 mm - til hulmål på maks 5030 mm da det skal være en ½ steins vederlag i begge endene av overliggeren.

Dobbeltskift til bakmur og fasade

11 cm dobbeltskifts overligger
11 cm (NN)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles i opp til 22 steins lengde - til hulmål på maks 5030 mm.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 2410 mm både i fullmurte hus og bygg med elementbakvegger.

17 cm dobbeltskifts overligger
17 cm (BB)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles i opp til 22 steins lengde - til hulmål på maks 5030 mm.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 2410 mm både i fullmurte hus og bygg med elementbakvegger.

 

20/11 cm dobbeltskifts overligger
20/11 cm (HN)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles i opp til 22 steins lengde - til hulmål på maks 5030 mm.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 2410 mm både i fullmurte hus og bygg med elementbakvegger.

20 cm dobbeltskifts overligger
20 cm bred (2x20)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles i opp til 22 steins lengde - til hulmål på maks 5030 mm.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 2410 mm både i fullmurte hus og bygg med elementbakvegger.

23 cm dobbeltskifts overligger
23 cm bred (HH)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles i opp til 22 steins lengde - til hulmål på maks 5030 mm.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 2410 mm i fullmurte hus. Benyttes også over åpninger med spennvidder over 2410 mm i helsteinsvegger.

27/11 cm dobbeltskifts overligger
27/11 cm bred (27/N)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles i opp til 22 steins lengde - til hulmål på maks 5030 mm.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 2410 mm i fullmurte hus.

29/11 cm dobbeltskifts overligger
29/11 cm bred (29/N)* i bakmurstein eller fasadestein.
Fasadeoverliggere til blank mur produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Fremstilles i opp til 22 steins lengde - til hulmål på maks 5030 mm.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger med spennvidder over 2410 mm i fullmurte hus.

* Første bokstaven/tallet i parentesen angir bredden på nederste skift Andre bokstaven/tallet angir bredden på overliggende skift.
N: Bredden på stein i normalformat, 11 cm.
B: Bredden på bredstein i normalformat, 17 cm.
H: Lengden på stein i normalformat, 23 cm.

Forspente dobbeltskifts fasadeoverliggere utføres i ulike standardutgaver.
Prisen er inkl. dimensjonering, statisk beregning og varedeklarasjon.

Dobbeltskifts overliggere i andre forband eller i bredde etter ønske, og beregnes individuelt fra tilfelle til tilfelle.

For teknisk informasjon og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10