Enkeltskiftsoverliggere


Forspente enkeltskifts overliggere leveres som standard i Dansk Normalformat i løperforband.

Dimensjonering
Carlsberg Bjælkers spesifikke beregning etter gjeldende normer. Dimensjonering, statiske beregninger og varedeklarasjoner er inkludert i prisen.

Mål for forspente enkeltskifts overliggere
Fremstilles i opp til 12 steins lengde - 2870 mm - til hulmål på maks 2630 mm da det skal være en ½ steins vederlag i begge endene av overliggeren.

 

Bakmurs-overliggere

Har utskrapt fuge i maskinstein og bløtstrøken bakmurstein.

11 cm overligger
Er 11 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken bakmurstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Armering: 2 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger i halvsteinsvegger.

17 cm overligger
Er 17 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken bakmurstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Armering: 3 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger i bred- og halvsteins bakmurer.

20 cm overligger
Er 20 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken bakmurstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Armering: 3 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger i bred- og halvsteins bakmurer.

23 cm overligger
Er 23 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken bakmurstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Armering: 4 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger i bred- og halvsteins bakmurer. 23 cm enkeltskifts overligger benyttes også i helsteins skillevegger.

27 cm overligger
Er 27 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken bakmurstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Armering: 5 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger i bred- og halvsteins bakmurer. 23 cm enkeltskifts overligger benyttes også i helsteins skillevegger.

29 cm overligger
Er 29 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken bakmurstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Armering: 5 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger i bred- og halvsteins bakmurer. 23 cm enkeltskifts overligger benyttes også i helsteins skillevegger.

Fasade-overliggere

Med tilbaketrukket fuge av maskinstein i bløtstrøken murstein.
Fasade-overliggere av bløtstrøken stein produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med. Fremstilles med "skjegget" nedad.

11 cm overligger
Er 11 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken murstein. Kan også fremstilles i kuppelstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Bløtstrøkne fasadeoverliggere produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Armering: 2 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger både i fullmurte hus og i bygg med elementbakvegger.

17 cm overligger
Er 17 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken murstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Bløtstrøkne fasadeoverliggere produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Armering: 3 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger både i fullmurte hus og i bygg med elementbakvegger. Kan også brukes til massive konstruksjoner med 3 fasadesider.

20 cm overligger
Er 20 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken murstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Bløtstrøkne fasadeoverliggere produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Armering: 3 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger både i fullmurte hus og i bygg med elementbakvegger. Kan også brukes til massive konstruksjoner med 3 fasadesider.

23 cm overligger
Er 23 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken murstein. Fremstilles også i kuppelstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Bløtstrøkne fasadeoverliggere produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Armering: 4 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger både i fullmurte hus og i bygg med elementbakvegger. Kan også brukes til massive konstruksjoner med 3 fasadesider.

27 cm overligger
Er 27 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken murstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Bløtstrøkne fasadeoverliggere produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Armering: 5 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger både i fullmurte hus og i bygg med elementbakvegger. Kan også brukes til massive konstruksjoner med 3 fasadesider.

29 cm overligger
Er 29 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken murstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Bløtstrøkne fasadeoverliggere produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Armering: 5 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger både i fullmurte hus og i bygg med elementbakvegger. Kan også brukes til massive konstruksjoner med 3 fasadesider.

35 cm overligger
Er 35 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken murstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Bløtstrøkne fasadeoverliggere produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Armering: 6 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger både i fullmurte hus og i bygg med elementbakvegger. Kan også benyttes til garasjeåpninger/porter med 3 fasadesider.

41 cm overligger
Er 41 cm bred. Produsert som maskinstein eller bløtstrøken murstein. Fremstilles i opp til 12 steins lengde - til hulmål på maks 2410 mm.
Bløtstrøkne fasadeoverliggere produseres alltid av stein fra samme partiet som fasaden skal mures med.
Armering: 8 stk. 5 mm rustfri eller sort spenntråd.
Dimensjonering: Murverksprosjekteringsprogrammet vers. 3.0.

Benyttes vanligvis over dør- og vindusåpninger både i fullmurte hus og i bygg med elementbakvegger. Kan også brukes til murkonstruksjoner med 3 fasadesider.

Forspente enkeltskifts overliggere utføres i de viste standardutgavene. Prisen er inkl. dimensjonering, statisk beregning og varedeklarasjon.
Overliggere i munkeforband, andre forband eller i andre bredder beregnes individuelt fra tilfelle til tilfelle.

For teknisk informasjon og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10