FRA PIPERS TEGLVÆRKER TIL RANDERS TEGL-GRUPPEN


CARL PIPERS FØRSTE TEGLVÆRK

I 1911 kjøpte den 27 år gamle ingeniøren Carl Theodor Piper Viborg Teglværk. Leiren var ikke av den beste kvaliteten, så i 1917 fant Carl Piper et areal med førsteklasses leire ved Stoholm i nærheten av Højslev, og bygde Pipers Teglværk.

I 1949 bestemte Carl Piper og sønnen Preben Piper seg for å legge ned teglverket ved Stoholm. I stedet bygde de et nytt teglverk ved Mønsted, som ble et av de første i Danmark med helårsdrift, og som hadde oppvarmede tørkekamre i stedet for åpne tørkeskur. Mønsted Teglværk brant ned i 1952, men i stedet for å gjenopprette det bestemte Preben Piper seg for å bygge et nytt og langt mer mekanisert teglverk sør for Hammershøj, hvor det også fantes store mengder leire av høy kvalitet. Hammershøj Teglværk har siden blitt et av Nordeuropas største teglverk.

Piper

GANDRUP TEGLVÆRK

I 1967 kjøpte Preben Piper Gandrup Teglværk. Under 1970-årene ble det bygget et nytt bruk ved siden av det eksisterende teglverket, og i 1988 kom enda et bruk. Gandrup Teglværk er idag Nordeuropas største teglverket med en kapasitet på ca. 75 mill. murstein.

HØJSLEV TEGLVÆRK - EN SUCCES FRA STARTEN

På begynnelsen av 80-tallets byggekrise kjøpte Pipers Teglværker, med 3. Piper-generasjonen Jens Piper og Lars Piper i spissen, Højslev Teglværk. Leiren i Højslev er landets beste leire til produksjon av takstein - og var også tanken bak kjøpet. Det gamle teglverket ble ombygd til Danmarks største og mest avanserte spesialbruk for fremstilling av tegltakstein. I mai 1983 startet leveringen av Højslev Vingetegl.

Laumans glsuerteknik

VINDØ TEGLVÆRK OG TYCHSENS TEGLVÆRK

Etter 50 års fruktbart samarbeid, kjøpte Pipers Teglværker i 2007 det veldrevne Vindø Teglværk ved Hobro. Samme år tok Randers Tegl over salget av murstein fra Tychsens Teglværk, som i 1992 ble kjøpt av Preben Piper.

CARLSBERG BJÆLKER - DET MAN IKKE KAN LAGE AV MUR

På Carlsberg Teglværk ble de banebrytende forspente teglbjelkene utviklet. Teknologien med forspent tegl gjorde det mulig å fremstille teglbjelker til store spenn, himlinger og teglelementer som man ikke kan lage av tradisjonell mur.

Medarbejdere Gandrup 1905

GLASERTE MESTERSTYKKER FRA LAUMANS

Samarbeidet med det tradisjonsrike tyske taksteinsbruket Laumans begynte i 1997, hvor Randers Tegl tok over markedsføringen i hele Skandinavia av enestående glaserte og engoberte falstakstein fra Gebr. Laumans. Etter flere års byggekrise i Tyskland, trådte Højslev Teglværk inn i 2004 som hovedaksjonær i Gebr. Laumans.

Højselv 1879