VINDØ TEGLVÆRK


Vindø Teglværk er grunnlagt rundt 1850. Det ligger på sørsiden av Mariager Fjord ved Hobro, og har siden 2007 inngått i Randers Tegl Gruppen. Det fleksible og veldrevne bruket er i dag et viktig ledd i produktutviklingen Randers Tegl.

Det fullautomatiserte bruket har en årlig produksjon på 25 mill. murstein i dansk og tysk format, fordelt på en linje for bløtstrøken murstein og en for strengpresset maskinstein, bl.a. de spennende foredlede mursteinene i Innova-serien, samt sålbenkstein.

Steinene plasseres "liggende"for å få en bløtere fargeovergang ved brenningen i den 138 m lange naturgassfyrte ovnen.

Vindø Teglværk