RECLAY - når 30% av råmaterialet kommer fra resirkulert knust tegl 

Når murbygninger rives, vil det alltid være en viss prosentandel tegel som ikke kan gjenbrukes. 
Med Randers Tegl's Reclay bruker vi nå opptil 30% resirkulert knust tegl i nyprodusert murstein
 
Randers Tegl arbeider kontinuerlig med å redusere vår miljøpåvirkning.
Vårt arbeid med bærekraft skjer på mange nivåer og omfatter alt fra energi til produktutvikling.

Vårt siste initiativ innen produktutvikling er Reclay.


Nyprodusert murstein der opptil 30% av råmaterialet kommer fra resirkulert knust tegl.