Samlet økonomi og miljø


Innenfor kort tid vil kravene til alt nybygg bli klimasertifisert, og så blir valg av materialer enda viktigere hvis bygningen skal bli både en miljømessig og en økonomisk vinner.

All produksjon av byggematerialer forårsaker CO2-utslipp som i første omgang belaster miljøet. Murstein er intet unntak. Det som gjør murstein til en vinner både ut fra et miljømessig og økonomisk synspunkt, er materialets eksepsjonelt lange levetid og det minimale behovet for vedlikehold. Teknologisk Institut vurderer at den samlede prisen pr. kvadratmeter nytt mursteinsbygg allerede etter 10-20 år er markant lavere enn andre materialer nettopp på grunn av de lave vedlikeholdskostnadene. Ligningen for den samlede økonomien blir dermed bedre år etter år. Det samme gjelder den samlede miljøpåvirkningen da de første CO2-utslippene ved fremstilling av murstein og takstein fordeles på bygningens lange levetid. Bygg oppført med tegl på taket og i muren har vanligvis lang levetid og varig verdi, ikke bare på grunn av selve materialets egenskaper, men også fordi murstein har en tidløs karakter og er en klassisk, stabil løsning. Det er vakkert å se på – selv etter mange år. En slik bygning vil du leve i og vedlikeholde generasjon etter generasjon.