Tegl er ren natur


Bruk naturlige materialer hvis du kan.

Ved å bruke naturlige byggematerialer som murstein, garanterer vi en sunn fremtid for kommende generasjoner. Vi vet faktisk ikke hvor lenge murstein holder fordi noen av de eldste mursteinbygningene fortsatt står den dag i dag. Murstein inneholder brent leire og sand – ingen skumle tilsetningsstoffer. Leiren som vi bruker, kommer primært fra leirefelt i nærheten av verkene våre. Den ble dannet i istiden og ligger rett under det øverste jordlaget. Når vi utvinner leiren, fjerner vi først jordlaget over, og så graver vi opp leiren og transporterer den til verkene våre. Når vi har utvunnet leiren, reetablerer vi arealene og legger tilbake topplaget så jorden kan benyttes til landbruksjord igjen. Hverken landskapet, jorden eller grunnvannet påvirkes negativt.

Uttjente byggematerialer i tegl kan gjenbrukes eller nedbrytes helt. Materialet er uten kjemikalier som kan forårsake miljøproblemer, og det kan gjenbrukes som ballast i veibygg eller lignende oppgaver. Murstein kan også renses for mørtelrester og gjenbrukes i nybygg. Interessen for gjenbruksstein har økt ettersom eldre murstein har en karakteristisk og vakker patina samtidig som de bidrar godt til miljøet ved å la materialet fortsette med å gi liv og glede til fremtidige generasjoner.

Det ser voldsomt ut når det graves leire, men alle arealene blir gjenopprettet og overlates enten til jordbruk eller rekreative områder når utgravingen er avsluttet.