Estetisk og sosial bærekraft


For å oppnå en optimal bærekraft, må samspillet mellom menneske og byggeri fungere. Arkitekturen bør berøre og begeistre dem som skal bruke den. Ved å benytte robuste og ærlige byggematerialer som murstein – med en livssyklus på drøyt 100 år – kan en arkitekt designe bærekraftige hus og miljøer.

Respekt for fremtidige generasjoner handler ikke bare om økonomi og miljøpåvirkning. Det handler også om den sosiale dimensjonen, om hvordan vi designer husene så vi trives i dem og om hvordan inneklimaet påvirker både sunnheten og velværet vårt.

De skandinaviske bygningsfasadene er blant de mest utsatte i verden fordi vi har lange perioder med regn og mange temperaturendringer omkring frysepunktet. Mange byggematerialer er ekstra sårbare fordi fukt gir god grobunn for algedannelse, mugg, råte og sopp. Murstein og mørtel har imidlertid en minimal risiko for biologisk vekst og skaper derfor de best tenkelige rammene for trivsel.

Hus bygd i murstein har en bedre fordeling av varme og kulde enn de som er oppført i lette materialer som tre og gips. I praksis betyr tunge materialer en jevnere innendørstemperatur der temperatureffektene av en varm sommerdag eller en kald vinterdag dempes. Det har arkitekter begynt å ta stadig mer med i betraktningen etter en periode med bruk av industrialiserte lettvektstrukturer.

Forskjellige veggstrukturer har forskjellig evne til å regulere luftfuktigheten. Tette strukturer av for eksempel glass eller trekonstruksjoner med fuktbarrierer har en mindre evne til å absorbere og utlede fukt enn murstein, og det stiller høyere krav til ventilasjon. Murstein er ettergivende overfor svingende luftfuktighet uten å ta skade. Murstein absorberer effektivt fukt og regulerer dermed luftfuktigheten i huset.