Randers Tegls bærkraftpolitikk


Vi mener at byggebransjen har potensial til å bli mye grønnere. Og vi vet at vi må bidra. Vår visjon er å bli den mest bærekraftige produsenten av byggematerialer i tegl. Denne ambisjonen driver vårt daglige arbeid mot en mer effektiv og grønn måte å fremstille produktene våre på. Vi mener at dette er en prosess som aldri tar slutt, og vi er fast bestemt på å forbedre oss hele tiden.

 

Det store bildet

 • RT bakker opp om FNs 17 verdensmål for bærekraftig utvikling.
 • RT bakker opp om den danske regjeringens mål om 70 % reduksjon i utslippene av klimagasser i 2030 i forhold til 1990.
 • Vi lever opp til regjeringens krav til energioptimering for bedrifter.
 • RT benytter utelukkende CO2-nøytral strøm fra vindmøller.
   

Randers Tegl arbeider aktivt med bærekraft:

 • Vi benytter utelukkende grønn, fornybar energi fra danske vindmølleparker.
 • Vi benytter overskuddsvarme fra ovner i tørkekamre.
 • Vi gjenbruker alle former for spill i produksjonen.
 • Vi lager utsparinger til mørtel i mursteinen for å redusere massen som skal brennes – og nedbringer dermed CO2-avtrykket per stein.
 • Vi har erstattet alle lyskilder med LED-belysning og benytter dagslys der det er mulig.
 • Vi jobber målrettet med avfallssortering og sender materialer til gjenbruk.
 • Vi renser og gjenbruker vann i produksjonen – og benytter overflatevann.
 • Pallene våre er laget av bærekraftig tre.
 • Markedsføringsmaterialene våre trykkes på FSC-godkjent papir.
   

Randers Tegl går inn for full dokumentasjon:

 • RT går inn for 100 % dokumentasjon av ressursforbruk i forbindelse med produksjon av tegl. Om kort tid har vi EPD (Environmental Product Declaration) på samtlige produkter. EPD heter Miljødeklarasjon på norsk og brukes til å dokumentere byggematerialers miljøavtrykk i byggene.