Greener.

GREENER – TEGL MED 50% LAVERE MILJØBELASTNING

 

GREENER - EN GRØNN PRODUKTLINJE
GREENER er våres linje med bæredygtige produkter, produsert utelukkende med elektrisitet fra vindmøller og biogass. Det betyr at produktets miljøpåvirkning halveres – uten å gå på kompromiss med alle de tekniske kvaliteter, som kjennetegner moderne murstein.

 

PRODUSERT MED CO2-NØYTRALE RESSURSER
GREENER produseres med strøm fra vindmøller og biogass. Biogass har den fordel, at det i motsetning til fossilt brennstoff er CO2-nøytralt. Den CO2 som utledes ved brenning av biogass, motsvarer den mengde CO2, som plantene opptar fra atmosfæren, da de vokster. Alt i alt betyr det, at miljøet belastes med vesentlig mindre CO2.

 

STOR EFFEKT. LITEN OMKOSTNING
GREENER koster cirka 10% mer enn alminnelige murstein. Men da fasaden i en bygning fyller forholdsvist lite i det samlede budsjett, er det en lav omkostning å velge denne grønne oppgraderingen. GREENER er et tilbud til dem som prioriterer å gjøre noe for miljøet. I prosjekter hvor det arbeides med miljøsertifisering, vil GREENER meget direkte kunne avleses positivt i sertifiseringsarbeidet.

 

FULL DOKUMENTASJON
Alle GREENER-produkter tilbys med full dokumentasjon i form av EPD (miljøvaredeklarasjon), så det er mulig å anvende produktet i tekniske regneprogrammer.

RÅDGIVNING
Vi tilbyr rådgivning, hvis du har bruk for assistanse til valg av murstein - eller til hjelp med å lese og forstå våres EPD'er (Miljøvaredeklarasjoner). 

 

BUILD FOR GENERATIONS
Tegl er allerede et bæredyktig valg av materialer på grunn av den ekstremt lange levetiden. Det betyr ikke, at vi ikke kan gøre det ennå bedre. Våres ambisjon er ikke begrenset til politiske rammeavtaler om energimål – men derimot visjonen om å skape verdens mest bæredygtige teglprodukter.

Det handler om at utvise respekt for mennesker og miljø – og alle, som bygger har et ansvar for å tenke bæredyktig. Ansvarlig byggeri skaper glede og trivsel i generasjoner. Det er bæredyktig.