Svend Roed Larsen.
Bak fasaden // inspirasjon for arkitekter.

Bak fasaden // inspirasjon for arkitekter

Vi gir innspill rundt mulig bruk av murstein. Dette er til fri bruk og kan gjerne brukes under materialbeskrivelsen i deres prosjekt.

Mange av bildene dere ser, er fra prosjekter i prosess. Bildene kan være tatt med mobiltelefon, så det du ser er en upolert versjon. For vi ønsker her å vise hvordan vi kan bidra med vår rådgivning i deres prosjekt.

I de viste prosjektene deltar vi selvfølgelig i et tett samarbeid med rådgivere, entreprenører og murere. Har du deltatt i denne prosessen og ønsker ditt navn nevnt sammen med firmaet du er ansatt i, så hører vi gjerne fra deg.

Sammenlimet formstein brukt på prosjektet Danish Crown

Et ønske om å kunne jobbe med fremskutt murforbandt på hjørnet av bygningen - samtidig ønskes fugene ikke synlige i murverket. Utfordringen ble løst ved å bruke en limt formstein.

Vi har mulighet til å manipulere uttrykket av murverket ved å legge kuttoverflater vilkårlig. Dette gir en mulighet for som arkitekt å frigjøre seg fra de strenge målkravene ved tradisjonell murverksprosjektering med klassiske murmål (60mm modul horisontalt og 200mm vertikalt).

Bildet til venstre viser resultatet, og bildet til høyre viser de enkelte formsteinene.

 

 

Rundformstein i ULTIMA brukt i prosjekt 1927 Estate Risskov

Vi har alle sett avrundinger på murverk utført med rene koplingsskjøter. Dette har til nå vært en brukt løsning i mange prosjekter, men se dette fantastiske uttrykket ved bruk av rundformstein i vår ULTIMA RT 154. Det gir virkelig vakre muligheter.

Murverket er for øvrig hengende. Dette er også mulig med hjelp fra våre dyktige folk på Carlsberg Bjælker.

 

 

 

Undergang under Randersvej, AU-Tunnelen

Et utrolig spennende prosjekt som forbinder Universitetet og det gamle kommunale sykehuset i Århus. I tunnelen skifter fargen på teglsteinen fra gul til rød. Vi har hos Carlsberg Bjælker produsert teglsteinshimling som forener disse to områdene. Teglsteinshimlingen er utført med skjult montering slik at taket fremstår som en ubrutt takflate.

 

 

Teglsteinbjelker fra Carlsberg Bjælker til Schou-bygningen, Århus Universitet

Et prosjekt hvor man ønsket mursteinsbjelker med 4 synlige sider. Dette krevde store anstrengelser fra vårt personale i bjelkeproduksjonen. Oversiden av bjelken er skrå; dette er utført med formsteiner produsert på Vindø Teglværk. Det samlede resultatet fremstår svært enkelt.

Bjelkene er hengt opp med konsoller i hver ende av senterbjelken og deretter boltet fast til stålsøylen. De øvrige tilgrensende bjelkene er montert direkte på senterbjelken. Dette gir mulighet for å skjule monteringsbeslag bak stålsøylen.

 

 

Basaren boligprosjekt Stockholm, transparent murverk | perforert murverk


I dette prosjektet hadde man behov for en større ventilasjonsavkast og en relativt stor luftmengde. Dette krevde at man måtte tenke kreativt. Man ønsket å kombinere en ventilasjonsstein* og transparent murverk. I teorien var tanken veldig god, men ved ettervisning av bæreevnen oppstod det utfordringer. Utfordringer er imidlertid der for å bli løst, så vi utviklet en skjult stålløsning og produserte teglelementer i blokker, som deretter ble montert og forankret på byggeplassen. Det endelige resultatet er ganske imponerende. Fasaden er oppført i Unika RT 542 murstein.

*Standard produkt fra Randers tegl, men med 5 hull i murstein, denne løsningen utføres i alle steintyper.

 

 

 

Hammershøj Teglverk, administrasjon | showroom – akustikk demping med transparent murverk og perforert teglhimling

Ved prosjektering av vår nye administrasjonsbygning i Hammershøj, har det vært rikelig med muligheter for å tenke utenfor boksen. Vi har integrert nye uttrykk og styrket mursteinens anvendelsesmuligheter. Et stort rom med harde overflater kan fra et akustisk synspunkt være en utfordring. Men her er det en mulighet for å tenke ut en veldig god løsning, som samtidig er utrolig vakker. Himlingen er laget med løst hengende teglbjelker, og fugene er erstattet med ren luft.

 

 

 

 

Hammershøj Teglværk, administrasjon | showroom – belegningsplate i tegl

På våre terrasser på Hammershøj Teglværk, har vi valgt dette belegningssystemet, hvor teglplaten er hevet over konstruksjonen med spesielle støtteben. Fugene mellom platene er utført som ren luft og har en drenerende effekt. Platene er utført på Carlsberg Bjælker, og vi har brukt vår belegningsklinke RT 64.

 

 

 

Madkulturens hus, bruk av forskjellige formater, skalmur og teglflis på ventilert platekonstruksjon

På prosjektet, Madkulturens Hus, har vi levert teglflis i RT 154 ULTIMA. Flisene er limt på en ventilert konstruksjon. Retningen på flisene er her loddrett for å markere den alternative bruksmåten. Man valgte i dette tilfellet en limt løsning for å redusere vektbelastningen på konstruksjonen.

Vinduskarmene og overliggere er produsert på Carlsberg Bjælker og opphengt med rustfrie murkonsoller.

Mureren på prosjektet har her murt loddrette søyler mellom overliggere og vinduskarm. Fugene er justert slik at søylene passer med forbandtet. Et problem som ofte må løses på alternative måter, da horisontalt murmål og loddrett murmål vanligvis ikke kan kombineres.

 

 

Til nå den lengste teglbjelke produsert for prosjektet Danish Crown

Vi fortsetter å overgå oss selv hos Randers Tegl. Denne teglbjelken er produsert med murstein fra Vindø Teglværk. Mursteinen er en hvit-gul prosjektstein og som vår GREENER variant. Se mere om GREENER her >>

Størsteparten av teglbjelkens masse er gode danske mursteiner med lav CO2-eq verdier. Derfor kombinerer vi det største med det minste – STØRSTE TEGLBJELKE og minste miljøpåvirkning.

Bjelken er produsert iht. våre tradisjonelle metoder og beregningsregler, bare med et mye større omfang. Se mere om bjelken her >>

I fremtiden skal den være et blikkfang for Danish Crown.

 

 

Vi har bred erfaring med prosjektering og beregning av murverk. Er du interessert i å lære mer om mulighetene med murverk, vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til info@randerstegl.no - da vil du høre fra oss.

Til Blog menuen >>