Mette Bjerring.
Om transparent murverk.

Om transparent murverk

Transparent murverk er en veggseksjon hvor enkelte steiner utelates. Dette kan bidra til å skape et spennende uttrykk med varierende lysinnfall og skyggespill. Mulighetene er mange – uttrykket varierer etter steintype, mønster og størrelse på hull.

Transparent murverk skal dimensjoneres for den aktuelle vindlasten. Det kreves spesielle beregninger av det transparente murverket pga. færre stussfuger og mindre kontaktflate mellom stein/mørtel sammenlignet med tradisjonelt murverk.

Betraktninger ved design av transparent murverk:

 • Veggtjukkelse
 • Forbund / Hulmønster og herunder dimensjon på overlapping
 • Murverkets styrke (Spesielt bøyestrekkstyrke)
 • Forankring av murbindere
 • Understøttelsesforhold for veggfelt - avstand mellom horisontale støtter
 • Riktig valg av murstein i forhold til hvilke sider som er synlig:
  Fasadesider på mursteinen
  Hulstein / Massiv stein
  Murstein med mørtellomme eller stempelmerke

Styrken av det transparente murfeltet kan økes med armering, f.eks. i prefabrikkerte elementer.

Avhengig av forbandet/systemet av det transparente feltet, kan teglbjelker brukes som en del av det stabiliserende systemet for vindlast. Teglbjelker bærer horisontalt og beregnes for den aktuelle vindlasten.

Teglbjelker for transparent murverk kan utføres med skjult armeringsføring.

I tilfeller der kledningsmuren ikke har tilstrekkelig styrke, og det ikke er mulig å lage gjennomgående horisontale linjer for teglbjelker, kan elementene utføres som prefabrikkerte elementer med forspent vertikal armering.

Er du interessert i å vite mer om mulighetene med transparent murverk, hører vi gjerne fra deg. Send en e-post til info@randerstegl.no - så hører du fra oss.

 

Transparent murverk i foajeen ved administrasjonsbygningen på Hammershøj Teglværk. Murverket er her utført i Ultima murstein RT 151. Prosjektet er tegnet av CUBO Arkitekter.

 

 

 

Transparent murverk som designelement i en elegant villa i Belgia. Murverket er bygget i Ultima RT 156 og er tegnet av UAU Collectiv Architects.

 

 

Arkitekt A53 — GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN bruker transparent murverk flere steder i denne bygningen. De buede fasadene med flettet murverk skaper lysinnslipp til trappeseksjonene mellom bygningens etasjer. Prosjektet er bygget i Ultima RT 154 og ligger i Berlin.

 

 

Dejong Design and Associates står bak denne spektakulære villaen i Calgary, Canada. Fasaden er bygget med Ultima RT 161.

 

 

Flere eksempler på transparent murverk nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har bred erfaring med prosjektering og beregning av transparent murverk. Er du interessert i å lære mer om mulighetene med transparent murverk, vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til info@randerstegl.no - da vil du høre fra oss.