VITO-BESLAG®

 

FOR EN SIKKER OG KORREKT MONTERING AV DØRER OG VINDUER MED OVER 120 CM BREDDE I TEGLOVERLIGGERE OG TEGLBJELKER.

 

DEN SIKRE LØSNINGEN

 

Carlsberg Bjælker har i samarbeid med Knudsen Kilen utviklet en sikker løsning.

 

Det må ikke bores eller skrus i forspente overliggere og teglbjelker. Men Carlsberg Bjælker har med ViTo-beslaget - som de første på markedet - utviklet en enkel og sikker løsning til topp-fastsetting av vindus- og dørelementer i tegloverliggere og teglbjelker.

 

De innstøpte ViTo-beslagene i overliggere og teglbjelker sikrer en korrekt, og ikke minst raskt, montering med kuldebroisolering i tegloverliggere og teglbjelker. ViTo-beslag kan valgfritt støpes inn i fasadeoverligger eller bakmursoverligger, avhengig av murkonstruksjonen. Når vindus-/dørpartiet er korrekt plassert forbores det, og monteringsskruen skrus opp gjennom vindusrammen og de tre ribbene i ViTo-beslaget. Tegloverliggere/teglbjelker med istøpte ViTo-beslag leveres med pålimte 55x30 mm bånd av polystyren, også mellom beslagets ribber, som kuldebroisolering i hele elementets lengde.

ViTo beslag indstøbt i bagmursoverligger

ViTo-beslag indstøbt i facadeoverligger

Placering af ViTo beslag

PLASSERING OG BEREGNING AV VITO-BESLAG®

 

ViTo-beslagene er innstøpt i stussfugene på overliggere og teglbjelker. Plasseringen bestemmes av bredden på dør-/vinduselementet. I umiddelbar nærhet av ViTo-beslaget skal det plasseres min. 2 stk. murbindere som forankres på vanlig måte til bakmurskonstruksjonen, respektive fasademurskonstruksjonen. Monteringsskruen skal nå helt igjennom ViTo-beslagets tre ribber.

 

Beregning av ViTo-beslag
Last ned datablad om ViTo-beslag her.

 

For teknisk informasjon og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
E-post: cb@carlsbergbjaelker.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10

Placering af ViTo-beslag