TEGLBUER

3-punkts kurvhanksbue er spesielt kjent fra klassisk arkitektur. Den geometriske utformingen bestemmes av hulmålet og den valgte buehøyden. Kurvhanksbuens bæreevne har ikke den mest optimale bæreevnen, men kan allikevel benyttes i en rekke tilfeller. Den 6 meter brede kurvhanksbuen er brukt i et landbruksbygg.

Buen er utført i stenderskift med vannrettliggende vederlagsstein. På plassen er det murt inn til bueelementet hvor det er lagt inn et fuktsperrende papplag. Over papplaget er det innmurt en forspent dobbeltskifts overligger. I dette systemet regnes bueelementet som selvbærende, det samme gjelder overliggeren og den påmurte delen som også er selvbærende.

Nytt bygg i klassisk stil med buede stikk over alle vinduer. Buene med fremhevet, lys sluttstein er utført som prefabrikkerte teglelementer.

Bueelementet er utført som ett element, dvs. at de vannrettliggende flensene og selve buestykket er et sammenhengende element. Elementet har en dybde på 1,08 m og har i sideflensene påstøpte vannrettliggende vederlagsstein. På buens overside er det støpt inn utragende armering til faststøping i den bakenforliggende konstruksjonen.