PRODUKSJONEN

Carlsberg Bjælker™ er ledende produsent av forspente teglbjelker og prefabrikkerte teglelementer. Avansert utstyr med kapasitet til fremstilling av 1,8 mill. stein per år sikrer en rasjonell og fleksibel produksjon. Alle ledd i produksjonen er underlagt løpende kontroll som sikrer at alle deklarasjonskrav - og krav fra de prosjekterende - overholdes nøye.

Det støpes ut med en spesiell, frostsikker betongmørtel med en svært høy trykk- og trekkstyrke samt meget gode hefteegenskaper til murstein.

 

Fasadeelementer leveres med 12 mm tilbakelagt fuge på fasade- og underside.

Carlsberg Bjælkers forspente teglelementer er fremstilt uten ståldragere og betongkjerner uten stål. Minst 65 % av mursteinens volum er bevart slik at elementet arbeider naturlig sammen med det øvrige murverket.