KONSOLLOPHENGT MURVERK

Byggherrens visjon var en fasade av vannrette vindus- og mursteinsbånd - uten synlige bærende søyler mellom vinduene.

 

Løsningen ble forspente enkeltskifts-overliggere, som bærer murverket mellom vindusbåndene. Enkeltskifts-overliggerne - 2,62 m lange med innstøpte gjengestykker - er boltet på murverkskonsoller som er festet til den bærende konstruksjonen.

Avhengig av plasseringen i DnB Nors nye hovedkontor så er de forspente teglelementene som bærer det konsollopphengte murverket fremstilt i 3 eller 1 steins bredde.