FORSPENTE TEGLBJELKER

Hørning Rådhus er oppført i RT 307 Rød bløtstrøken murstein. Den lengste forspente teglbjelken er 5 steiner bred, 9 skift høy og 8,84 m lang. De forspente teglbjelkene har fasade på begge sider.

De vannskurte, forspente teglbjelkene skal inngå som bærende bjelker i det ferdige bygget. Hver bjelke er 4 steiner bred - 47 cm - 10 skift høy og har fasade på begge sider.

Den vannskurte, forspente teglbjelken er 3 1/2 steiner bred - 41 cm - 9,25 m lang. Teglbjelken har fasade på begge sider. Carlsberg bjelker har produsert flere forspente teglbjelker med over 12 meters spennvidde.

Den lengste forspente teglbjelken i frittstående murverk har et spenn på 7,93 m. Til opptak av vindlast er det innmurt diagonale murbindere mellom de to murvangene for å oppnå en gittereffekt i hullmurskonstruksjonen. De to nederste skiftene i teglbjelken er 41 cm brede.