Randers Tegl.
Danish Crown // Et bærekraftig hovedkvarter.

Danish Crown // Et bærekraftig hovedkvarter

Danish Crowns nye hovedkvarter er en hyllest til tradisjonelle danske bondebygninger og landsbysamfunn. Det imponerende komplekset er plassert på en tomt på 12 hektar, og det harmoniske designet skaper et dynamisk arbeids- og innovasjonsmiljø.

Bygget er blant de første i Danmark hvor man ønsker å oppnå DGNB's hjerteordning. Denne ordningen legger vekt på at bygningen skal være sunn og behagelig å oppholde seg i for ansatte, med spesiell vekt på luftkvalitet, termisk inneklima, akustikk, visuelt inneklima og arkitektonisk kvalitet.

 

Se filmen om det nye hovedkvarteret:

Vi fikk et unikt innblikk i tilblivelsen av det nye hovedkvarteret. Se vår film, der vi følger Mikkel Frost - partner i CEBRA Arkitekter - og får hans tanker om det unike designet.

 

"Bærekraft skal gjenspeiles i alt vi gjør. Slik er det når vi sikter mot at hele vår verdikjede skal være klimanøytral innen 2050. Derfor er det avgjørende for oss at den nye bygningen også skal oppfylle de høyeste standardene innenfor bærekraft,"- Preben Sunke

Gjennom hele prosessen har det vært viktig at den nye bygningen passet til Danish Crowns bærekraftsagenda, og derfor skal bygget også kunne oppnå DGNB gull-sertifisering. Dette stiller store krav til valg av materialer.

I fasaden er det brukt en spesialutviklet murstein med lavt CO2-avtrykk fra serien GREENER. I produksjonen av GREENER-produkter brukes det utelukkende biogass og elektrisitet fra vindkraft, noe som reduserer produktets miljøavtrykk betydelig og muliggjør den ambisiøse bærekraftssertifiseringen.

110.000 kg CO2-sparing med GREENER

Totalt ble det brukt 225.000 mursteiner, og besparelsen i CO2-ekvivalenter fremstår som følger:

Totalt utslipp med GREENER = 225.000 * 0,26 = 58.500 kg CO2-eq

Totalt utslipp Generisk = 225.000 * 0,75 = 168.750 kg CO2-eq

Beregningen viser en besparelse på godt 110.000 kg CO2-eq – når man sammenligner med generiske mursteinverdier.

Les mer om GREENER her >>

 

Om arkitekturen

Bygningens arkitektur er inspirert av den velkjente strukturen av danske bondebygninger med solid murverk, saltak og høy rygg. Tre fløyer er nøye satt sammen på en side, som skaper en innbydende hovedinngang og åpner opp mot det vidstrakte nordlige landskapet. Denne oppstillingen, som minner om en landsbyplass, er en visuell påminnelse om den fellesånden som finnes i danske landsbyer.

Hovedplassen fungerer som hjertet i bygningen og fungerer som et samlingspunkt med felles fasiliteter som kantine, utstillingskjøkken og en ansattbutikk. Denne sentrale kjernen er koblet tvers over fløyene gjennom åpne broer og trapper, som skaper en figur-åtte-bevegelse og kobler arbeidsområdene over de fire etasjene.

Verdens 'kanskje' lengste mursteinsbjelker

For å realisere designet fra CEBRA Arkitekter, måtte ingeniørene sette en intern rekord. Over inngangspartiet – mellom to av bygningens fløyer – spenner enorme mursteinsbjelker.

Dette er Carlsberg Bjælkers til nå største mursteinsbjelker med en lengde på 16,2 m og et fritt spenn på 15,8 m.

Den ytterste av mursteinsbjelkene har et fritt spenn på 16 meter, og den innerste har et spenn på 13 meter.

Bjelkene har en høyde på 25 lag = 1654mm og en dybde av 4 steiner. De spenner fritt for både horisontal og vertikal last og er utført som forspent mursteinsbjelker - uten kjerne av betong eller støpt stålprofil.

Bjelkene er utført som u-bjelker med en dybde på 47cm og med støpt nettarmerting mellom de 2 sidene.

Se mere om den historisk store bjælke her >> 

Om DGNB-Hjertet

DGNB Hjerte lanseres som en integrert del av DGNB, som er en tyskutviklet sertifiseringsstandard for bærekraftig næringsbygg, nå tilpasset av DGNB Danmark.

DGNB Hjerte er integrert med DGNB-sertifiseringen og består av kriterier samlet i 5 "hjertekammer":

Luftkvalitet – inkludert avgassing fra materialer.
Termisk inneklima – inkludert temperatur og trekk.
Akustikk – inkludert etterklangstid og lydisolasjon.
Visuelt inneklima – inkludert kvaliteten av dagslys og kunstlys.
Arkitektonisk kvalitet – inkludert utsikt og uterom.

Vil du vite mer om dette prosjektet, eller trenger du rådgivning innenfor bærekraft eller konstruksjoner i murstein? Da vil vi gjerne høre fra deg. Skriv til info@randerstegl.no // Eller ta kontakt med en av våre konsulenter her >>