Højslev takfotselement

For optimal utførelse av korrekt og funksjonell konstruksjon av takfot med ventilasjon under og over undertak. Patentsøkt. Rasjonell og effektiv montering - billigere og enklere end tradisjonelle løsninger!

Højslev tagfodselement

Produktfakta

Utførelse:
Takfotselement, 0,5 og 1,0 mm alusink.
Fuglegitter, sort plast.

Mål:
Lengde 1000 mm.
Dekkelengde 980 mm.
Bredde 375 mm.
Høyde over fotlekter 45 mm.

Ventilasjon:
200 cm2 pr. lpm mellom undertak og takstein.
100 cm2 pr. lpm under undertak.

Produktfordeler

  • Oppfyller lovmessige krav om utlufting samt Murerfagets veiledning for legging av tegltak, nye forskrifter i Tegl 36.
  • Samler undertaket bak takfoten slik at det ikke danner seg poser. Ingen gjennombrytning av undertak.
  • Ingen utfresning til takrennejern.
  • Rask og enkel montering med 5 skruer pr. takfotselement.
  • Billigere totalløsning. Ingen nedbryting.

Løsbladet for Takfotselement samt monteringsanvisning kan lastes ned som PDF her.