Forspente bjelker - komposittbjelker

Forspente teglbjelker kan brukes til svært store spenn. Beregningsanalyser av teglbjelkenes tverrsnitt viser at det svært sjeldent oppstår trekkspenninger i forspente teglbjelker, og at de som regel er sprekkfrie.

Forspente teglbjelker sikrer:

  • At det ikke oppstår forskyvningssprekker over overliggeren  
  • At teglbjelken aldri kommer til å trykke/hvile på vindus- eller dørkarmer.

Vederlaget - muren som teglbjelken hviler på - skal være minst 3/4 stein for første skift i begge sider, og etterfølgende være minst en 1/2 stein.

Prefabrikkert murverksbjelke

Brukes som prefabrikkert murverksbjelke i fasade eller bakmur. Murverksbjelken kan opptre som selvstendig konstruksjon eller med overliggende mur. Bjelken utføres alltid med forskyvningsarmering og beregnes til å ta opp hele den aktuelle lasten.

Murverksbjelke med selvstendig bæreevne.
Overliggende mur regnes ikke med i bæreevnen.

Dimensjonering og statisk beregning er inkl. i prisen for standard forspente overliggere fra Carlsberg Bjælker™.

Løsninger med forspente teglbjelker

Hørning Rådhus er oppført i RT 307 Rød bløtstrøken murstein. Den lengste forspente teglbjelken er 5 steiner bred, 9 skift høy og 8,84 m lang. De forspente teglbjelkene har fasade på begge sider.

De vannskurte, forspente teglbjelkene skal inngå som bærende bjelker i det ferdige bygget. Hver bjelke er 4 steiner bred - 47 cm - 10 skift høy og har fasade på begge sider.

Den vannskurte, forspente teglbjelken er 3 1/2 steiner bred - 41 cm - 9,25 m lang. Teglbjelken har fasade på begge sider. Carlsberg bjelker har produsert flere forspente teglbjelker med over 12 meters spennvidde.

Den lengste forspente teglbjelken i frittstående murverk har et spenn på 7,93 m. Til opptak av vindlast er det innmurt diagonale murbindere mellom de to murvangene for å oppnå en gittereffekt i hullmurskonstruksjonen. De to nederste skiftene i teglbjelken er 41 cm brede.

Forespørsler, beregninger og tilbud

Ønsker du rådgivning eller tilbud på beregninger så ta kontakt med våre konsulenter, eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt er det viktig at:

  • Materialet er i PDF-format der mål er angitt på tegning, ev. supplert med tegninger i formatet DWG.
  • Filene bør inneholde informasjon om plan, snitt og fasade.
  • Øvrige opplysninger kan sendes i e-post eller legges ved som Word-dokument.

Send materiale eller eventuelle spørsmål til:

E-post: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefaks 87 11 45 10

Trykte tegningsmaterialer

Trykte tegningsmaterialer kan sendes i konvolutt til:

Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele

Bygg huset rett første gangen

Det koster litt mer å bygge et fullmurt hus, men det er på alle måter en smart investering som lønner seg. Innervegger i murstein er med på å regulere temperaturen i boligen gjennom å akkumulere varme og kulde. 

Les mer

Hele skandinavias teglleverandør siden 1911

Hos Randers Tegl brenner vi for godt håndverk. Vi driver en familieeid virksomhet, og vår kontinuerlige produktutvikling gjenspeiler mer enn 100 års erfaring, faglig stolthet og gleden ved å skape nye og innovative prosjekter med tegl.

Vi er stolte av å kunne tilby markedets bredeste utvalg av produkter i tegl fra teglverk i Tyskland og Danmark.

Les mer om A/S Randers Tegl

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på og få info om nye prosjekter, produkter og annet spennende fra Randers Tegl.

Randers Tegl A/S   ·   Mineralvej 4   ·   DK-9220 Aalborg Ø   ·   T: +45 98 12 28 44   ·   info@randerstegl.no   |   © 2014  -  Randers Tegl A/S