Flexstone

FlexStone er det spennende valget til prosjekter der materialevalg og byggestil skal skille seg ut fra mengden. Det unike og modulbaserte formatet er skapt for de nyskapende. FlexStone er 6 millimeter mindre enn normalformatet. Den lille forskjellen i størrelse åpner imidlertid opp for uendelige kombinasjonsmuligheter for dyktige arkitekter og håndverkere. Les mer

Bygg huset rett første gangen

Det koster litt mer å bygge et fullmurt hus, men det er på alle måter en smart investering som lønner seg. Innervegger i murstein er med på å regulere temperaturen i boligen gjennom å akkumulere varme og kulde. 

Les mer