TEGLSKALL

 

TIL ENERGIOPTIMALISERING. TIL RENOVERING ELLER FORSKJØNNING AV FASADER, ELLER TIL ETABLERING AV INNVENDIG MURVERK I EKSISTERENDE BYGNINGER.

Randers Tegl leverer danske teglskall fra hele sortimentet i maskin-, bløt- og håndstrøkne fasadestein. Teglskall fra Randers Tegl har samme eksklusive overflate og struktur som massiv murstein. Det betyr at det ferdige murverket fremstår levende og dynamisk – med alle de estetiske kvalitetene som er karakteristiske for murte fasader.

Alle tekniske egenskaper for Randers Tegls murstein i normalformat gjelder også for teglskall i normalformat – med unntak av trykkstyrken, som ikke har praktisk eller konstruktiv betydning ettersom skallene ikke skal belastes med vertikallast.

Teglskall til utvendig fasaderenovering er det ytterste laget i en større systemløsning som krever profesjonell rådgivning for at den samlede konstruksjonen skal overholde tekniske krav og verdier.

 

ALLE TYPER SKALL

Randers Tegl leverer teglskall basert på lengde-, bredde- og høydemålene i hele vårt utvalg av danske og andre mursteinsformat, inkludert Ultima-formatet. 

 

STANDARD TYPER AF SKALLER I DK-NF

Type 1: 228 ∙ t ∙ 54mm                                             Type 2: 228 ∙ 108/∙ 54mm  
                                     
Type 3: 228 ∙ 108/t ∙ 54mm                                     Type 4; 228 ∙ 108 ∙ 54/t
                                        
Type 5: 228 ∙ 108 ∙ t                                                 Type 6: 108 ∙ ∙ 54mm
                           
Type 7: 108 ∙ 108 ∙ 54/t                                           Type 8: 228 ∙ 52 ∙ 54mm
                          
Tykkelse t varierer for hver stentype, samt kan variere for den aktuelle brænding. 

 

 

BRUK

Teglskall brukes ofte i forbindelse med energioptimalisering samt fasaderenovering av eksisterende bygg, hvor teglskallet klebes opp på en ny isolering. På den måten er det ofte mulig å oppnå en stor energibesparelse med utgangspunkt i en liten investering, siden det i de fleste tilfellene er mulig å benytte byggets eksisterende sokkel.

 

ØKONOMI OG ESTETIKK

Det finnes etasjeboliger, rekkehus og villaer hvor en fasaderenovering med tradisjonelt utført murverk kan bli uforholdsmessig kostbar. I slike tilfeller er det mange penger å spare på å benytte teglskall, samtidig med at fasadeuttrykket med tegl kan bevares.

 

KONTAKT

Kontakt en arkitektrådgiver hos Randers Tegl hvis du vil vite mer om teglskall, eller hvis du ønsker tilbud eller rådgivning i forbindelse med fasaderenovering med teglskall.

Finn din nærmeste arkitektrådgiver >>