FlexStone

FlexStone er det spennende valget til prosjekter der materialevalg og byggestil skal skille seg ut fra mengden.

Det unike og modulbaserte formatet er skapt for de nyskapende. FlexStone er 6 millimeter mindre enn normalformatet. Den lille forskjellen i størrelse åpner imidlertid opp for uendelige kombinasjonsmuligheter for dyktige arkitekter og håndverkere.
 

Ideen bak FlexStone

"Systemer som skaper muligheter fremfor begrensninger har alltid fascinert meg - kanskje har min oppvekst i Billund vært en inspirasjon. Man kan si at FlexStone, akkurat som Lego-klossene, er et sjenerøst produkt da det åpner for usedvanlig mange kombinasjonsmuligheter."

Arkitekt Kjeld Kjeldgaard Ghozati
E + N Arkitektur A/S
 

Fakta om FlexStone

FlexStone måler 48x108x228 mm. Den eneste - og helt avgjørende - forskjellen fra det danske normalformatet er at FlexStones høyde er 6 mm mindre. Forbruket pr. m2 murverk er ca. 70 steiner. Det går fem skift på 30 cm. Det er samme modulmål som tømmermål. Skiftgangen går opp med innvendige dører på 2,10 m. Variert murverk med f.eks. stenderskift og rulleskift er billigere å utføre med FlexStone enn med dansk normalformat.

Lett å variere

Det er lettere å komme med pene murverksløsninger ettersom alle målene går opp. Hvis et murverk for eksempel avsluttes med rulleskift, kan det lett endres i byggefasen til et stenderskift eller to vanlige skift ettersom alle målene går opp.
 

Lett å spare

Hvis spesielle murverksløsninger utgår for å spare penger, kan det lett endres. Må for eksempel et stenderskift ved sokkel utgå, så har det ingen innvirkning på fasadekoter og bakveggslementer ettersom alle målene går opp.

Bygg huset rett første gangen

Det koster litt mer å bygge et fullmurt hus, men det er på alle måter en smart investering som lønner seg. Innervegger i murstein er med på å regulere temperaturen i boligen gjennom å akkumulere varme og kulde. 

Les mer